UWAGA! Konferencja prasowa  RUCHU OCHRONY SZKOŁY “Ideologia włączająca niszczy polską oświatę”

Zapraszamy na Konferencję prasową  RUCHU OCHRONY SZKOŁY “Ideologia włączająca niszczy polską oświatę” 24.03 2023 [piątek]  godz. 8.30 Warszawa,  ul. Dobra 55  [przed gmachem Uniwersytetu Warszawskiego].

Konferencja prasowa ROS poprzedza konferencję MEiN oraz UNICEF “Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”.

Ruch Ochrony Szkoły – społeczna inicjatywa, która skupia szerokie środowisko rodziców, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, prawników i lekarzy, powołana w sierpniu 2022 r. wobec licznych zagrożeń polskiej oświaty –
zaprasza do udziału w Konferencji prasowej  na temat: “Ideologia włączająca niszczy polską oświatę”,
jaka odbędzie się w Warszawie 24.03 2023 [piątek] o godz. 8.30 – ul. Dobra 55 [pod gmachem Uniwersytetu Warszawskiego].
RODZICE I NAUCZYCIELE MÓWIĄ STOP PSEUDOEDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ!
Konferencja prasowa ROS poprzedza Międzynarodową Konferencję MEiN oraz UNICEF – “Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji” z udziałem Ministra Przemysława Czarnka.
Zjawisko pseudoedukacji włączającej jako ideologicznego projektu niszczącego polską szkołę podejmowaliśmy wielokrotnie w gronie pedagogów specjalnych i psychologów, nauczycieli i ekspertów oświatowych. Inkluzja, pod szyldem dostępnej szkoły dla wszystkich, ma docelowo zrewolucjonizować całą oświatę i stanowi poważne zagrożenie naszej narodowej suwerenności.
Tematyka związana z edukacją włączającą jest mało znana opinii publicznej i przedstawiana bywa wyłącznie w samych superlatywach, tymczasem realizuje antypolską agendę dekonstrukcji polskiej oświaty. Poprzez implementowanie zewnętrznych rozwiązań – rekomendowanych i finansowanych m.in. przez UE – powolnie dokonuje się spadek poziomu nauczania, narasta chaos w szkołach i wzajemna agresja uczniów. Skutkiem dokonujących się procesów i zatrudniania wielu pedagogów włączających oraz psychologów następuje zmiana funkcji szkoły z edukacyjnej na opiekuńczo-terapeutyczną.
Przedmiotem naszej najwyższej troski jest realna pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które zamiast deklarowanego wsparcia poprzez metodę włączania do klas ogólnodostępnych doznają odrzucenia, agresji i innych krzywd. W latach 2016-2020 zamknięto 500 szkół specjalnych, a pozostałe istniejące placówki pozbawia się obecnie finansowania z Programu Fundusze Europejskie 2021-2027, zarzucając im, iż „prowadzą do segregacji”.
W tzw. klasach zróżnicowanych dzieci w normie nie realizują programu nauczania i często poddawane są konieczności akceptowania drastycznych dysfunkcji i odmienności swoich niepełnosprawnych kolegów, z którymi trudno jest obcować nawet osobom dorosłym i przygotowanym do pracy np. z niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu znacznym.
Zabieramy głos w imieniu rodziców i nauczycieli wobec rozpoczynającej się konferencji współorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, która promuje szkodliwą ideologię włączającą.
Zapraszamy media do udziału i rejestracji oraz do nagłośnienia tego wydarzenia w mediach społecznościowych!

Brońmy polskiej szkoły przed ideologią włączającą !

– Sygnatariusze ROS

ruchochronyszkoly.pl

 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *