Czytaj całość POLECAMY LEKTURĘ! “Jak ukraść społeczeństwu rozum” Autor: Jolanta Dobrzyńska ARCANA nr 168, Kraków (6/2022)

Edukacja włączająca jednym z głównych zagrożeń oświaty:

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami omawiającymi wprowadzanie Edukacji Włączającej dla Polski.

Kluczowy dokument rządowy – Projekt edukacji włączającej MEiN – MEW Edukacja dla wszystkich
– ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości
kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się

Czy rzeczywiście Edukacja Włączająca BĘDZIE  Z KORZYŚCIĄ DLA NASZYCH DZIECI?

Edukacja włączająca jako nowa ideologia 1 Jolanta Dobrzyńska, “Nasz Dziennik”
Edukacja włączająca jako nowa ideologia 2 Jolanta Dobrzyńska, “Nasz Dziennik”
Edukacja Włączająca dla Polski Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej, Toruń, luty 2022
Edukacja włączająca dla Polski, analiza krytyczna Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej, Toruń, czerwiec 2022
Model europejski Edukacji Włączającej Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej
Przewrót Oświatowy – “Edukacja włączająca” jako nowa ideologia.    Część 1       Część 2 Jolanta Dobrzyńska, “Nasz Dziennik”