RODZICU – Nie czekaj aż Twoje dziecko zostanie zawłaszczone przez ideologię, obcą Twojemu systemowi wartości  – ZAINTERESUJ SIĘ JUŻ TERAZ.

Zapoznaj się z materiałami gromadzonymi przez innych RODZICÓW

 

Nowa, bardzo udana wersja ulotki #StopEdukacjaWłączająca utworzona przez STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY NAUCZYCIELE DLA WOLNOŚCI. Zapraszamy do samodzielnego drukowania i rozprowadzania szczególnie wśród Rodziców.

Wersja do wydruku POBIERZ 

Seksualizacja dzieci jako narzędzie globalizacji – Huxley – projekt totalitarny Kompleksowa edukacja seksualna narzędziem demoralizacji dzieci i młodzieży
Czym NAPRAWDĘ JEST “edukacja antydyskryminacyjna” Aby hasło LGBTQ+ nie odbierało ci mowy!

Jako rodzice mamy konstytucyjną gwarancję do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust 1. Konstytucji) oraz konstytucyjną gwarancję wolności sumienia obejmującą prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust.3 Konstytucji), potwierdzone w treści Preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 1 pkt 2 tejże ustawy i art. 13 ust. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ) 

CZYTAJ WIĘCEJ

Polecamy poniższe strony przydatne dla rodziców, na których można dowiedzieć się, o przysługujących rodzinom prawach, zgłosić naruszenia, znaleźć wsparcie, przyłączyć się do ruchu obrony rodziny. W poniższym przeglądzie materiałów zebraliśmy inicjatywy i dorobek wielu polskich organizacji prorodzinnych.

 

CZYTAJ WIĘCEJ


RODZICU – POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

PRZEKAŻ INNYM  

WYDRUKUJ

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ

RODZICU ! CHROŃ SWOJE DZIECI

TRÓJKI KLASOWE

RADY RODZICÓW

CZEKAJĄ NA CIEBIE

1. Materiał dla rodziców opracowany przez Ordo Iuris, do kolportażu i popularyzacji.