Każdy może zostać Sygnatariuszem Ruchu Ochrony Szkoły oraz aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach

Szczególnie zapraszamy:

 •  wszystkich rodziców
 •  organizacje i stowarzyszenia rodziców oraz rodziców dzieci z dysfunkcjami
 •  organizacje pro-life
 •  nauczycieli przedmiotów ogólnych w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych
 •  pedagogów i pedagogów specjalnych
 •  psychologów
 •  ekspertów oświatowych
 •  lekarzy
 •  prawników
 •  socjologów

Od Sygnatariuszy oczekujemy:

 •  aktywności w strukturach szkół [Trójki Klasowe, Rady Rodziców, kadra nauczycielska], w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach wychowawczych,
 • propagowania idei  zawartych w Deklaracji ROS,
 •  rozpowszechniania materiałów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli  z wykorzystaniem mediów społecznościowych, stron internetowych organizacji oraz metodami tradycyjnymi,
 •  korzystania we własnej praktyce zawodowej z zasobów zamieszczonych na stronie ROS pod odpowiednimi zakładkami.

Przystąp do Ruchu Ochrony Szkoły!

Napisz do nas:

kontakt@ruchochronyszkoly.pl