Niepowodzenie edukacji włączającej w Australii. Rozmowa z p.Januszem Tyddą, wieloletnim nauczycielem w systemie szkolnictwa australijskiego

Do czego prowadzi inkluzja w oświacie? Unikalna rozmowa z Januszem Tyddą, historykiem, informatykiem i publicystą, wieloletnim nauczycielem w systemie szkolnictwa australijskiego. Próba zobrazowania, do czego prowadzi skrajna inkluzja, czyli "włączenie" do systemu szkół masowych dzieci ze…

Rodzicu, zbadaj organizację, która chce działać w szkole! OSTRZEGAMY!

Zajęcia deprawujące dzieci określane są zazwyczaj jako „szkolenia” czy „warsztaty” z: edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej uczenia tolerancji przeciwdziałania wykluczeniu, przemocy działań na rzecz równego traktowania edukacji na rzecz praw człowieka edukacji zrównoważonego rozwoju edukacji zdrowotnej.  …