Rodzicu, zbadaj organizację, która chce działać w szkole! OSTRZEGAMY!

Zajęcia deprawujące dzieci określane są zazwyczaj jako „szkolenia” czy „warsztaty” z: edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej uczenia tolerancji przeciwdziałania wykluczeniu, przemocy działań na rzecz równego traktowania edukacji na rzecz praw człowieka edukacji zrównoważonego rozwoju edukacji zdrowotnej.  …

Groźna iluzja inkluzji – edukacja włączająca jako metoda na dekonstrukcję oświaty

Edukacja włączająca realizuje rodzaj zaprogramowanej i sowicie opłacanej rewolucji kulturowej. Tym razem ideologiczny „marsz przez instytucje” maszeruje poprzez polski system oświaty. Co gorsza – przewrót kulturowy dokonywany jest z wykorzystaniem kolejnej mniejszości społecznej. Dotychczasowa lewicowa metoda…

Reforma szkoły czy oddanie suwerenności?

W dniu 19 września 2022 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki przybyła delegacja Parlamentu Europejskiego pod dowództwem europosłanki Dolors Monserrat, członka Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, należącej do Europejskiej Partii Ludowej. Powodem wizyty były petycje, złożone przez…