Szaleństwo oceniania kształtującego- na przykładzie lektury “Chłopcy z Placu Broni”

Witam Państwa. Przedstawiam przyszłość edukacji włączającej. Materiał, który poniżej załączam tłumaczy powody obniżającego się poziomu wiedzy szkolnej, umiejętności językowych oraz poziomu intelektualnego uczniów. Oto, w jaki sposób postępowcy traktują literaturę. Klasa V SP, podsumowanie lektury "Chłopcy…

Bardzo krytycznie o edukacji włączającej – Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Motto: „Nauczyciel jest już niańką, pielęgniarką, a ma przecież zajmować się edukacją dziecka".... [słowa R.Proksy] Realizowany w polskich szkołach projekt „Edukacja dla wszystkich” wywołał protest Solidarności i został uznany za szkodliwy zarówno dla uczniów, jak i…

Cytaty dyskryminujące szkoły specjalne skopiowane z Umowy Partnerstwa z UE do dokumentów samorządów województw

W odpowiedzi na zapytania upubliczniamy cytaty będące podstawą interwencji ROS. Zainteresowanych przepraszamy za konieczność dosłownych przytoczeń tych dyskryminujących cytatów. Jednocześnie informujemy, iż  fragmenty te są w przeważającej liczbie wprost zaczerpnięte z umowy partnerstwa pomiędzy Polską a…