NIE dla „genderowania” dzieci w szkołach. Petycja do Ministra Edukacji Przemysława Czarnka

Nauczyciele są zmuszani do „genderowania” uczniów. Nakłania się ich, aby zwracali się do dziewczynek imionami i zaimkami męskimi i odwrotnie – aby do chłopców mówili imionami i zaimkami żeńskimi. Podobnemu łamaniu sumienia poddaje się także same dzieci – aby traktowały rówieśników niezgodnie z ich naturalną biologiczną płcią, a raczej zgodnie z płcią wymyśloną lub „odczuwaną”. Ideologia LGBT wchodzi do szkół na wielką skalę.

Piszemy do Ministra Edukacji Przemysława Czarnka, aby zlecił kontrolę sytuacji w szkołach przez podległe mu kuratoria oświaty.

NIE dla „genderowania” dzieci w szkołach. Petycja do Ministra Edukacji Przemysława Czarnka

Zabezpieczmy nasze dzieci przed groźną ideologią.

TREŚĆ PETYCJI “NIE dla „genderowania” dzieci w szkołach.”

Szanowny Panie Ministrze!

Ideologia LGBT już na serio wchodzi do szkół. Dotyka wszystkich – uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. To już nie tylko kwestia warsztatów równościowych oraz tzw. „edukacji” seksualnej. To zupełnie nowa odsłona problemu: przymus „genderowania” dzieci. Nauczyciele i uczniowie są zmuszani, aby wobec osób, które czują się innej płci, niż faktycznie są, stosować zmyślone imiona i nieprawidłowe zaimki.

Problem narasta, a docierające sygnały wskazują, że wobec osób, które nie chcą poddać się presji genderowania, dochodzi do dyskryminacji, a nawet do praktyk wyczerpujących znamiona mobbingu.

Polskie prawo jest tu jednoznaczne: do członków społeczności szkolnej należy zwracać się normalnie – zgodnie z ich płcią. Stan prawny precyzyjnie opisuje ekspertyza przygotowana przez prawników Fundacji Życie i Rodzina.

Co więcej, dzieci z rozchwianą tożsamością potrzebują poczucia stabilności, a nie utwierdzania w swoich specyficznych problemach. Potrzebują, by pomóc im wrócić do normalności.

Apeluję, aby zlecił Pan podległym Panu kuratorom dokładny monitoring sytuacji w tej sprawie, tak, by pomóc zabezpieczyć szkoły przed szerzącą się niebezpieczną ideologią.

Z wyrazami szacunku,

2 Comments

  1. Wioletta

    My rodzice sprzeciwiamy się propagandzie szkolnej nie godzimy się na takie zeczy
    Rodzice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *