KONKURS: W HOŁDZIE PAWŁOWI EDMUNDOWI STRZELECKIEMU

Międzynarodowy Konkurs “W duchu Strzeleckiego”
Strzelecki –Friend of the First Nation Peoples
Przy wsparciu Ambasady RP w Canberze

Międzynarodowy Konkurs “W duchu Strzeleckiego” w hołdzie wielkiemu
odkrywcy, akademikowi, filantropowi, wielkiemu
przyjacielowi Aborygenów. Konkurs organizujemy z okazji Roku
Strzeleckiego ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej w 150 rocznicę
śmierci Pawła Edmunda. Poniżej linki do Regulaminu Konkursu, Karty
zgłoszeniowej oraz pomocy konkursowych.
PDF. Regulamin Konkursowy w Duchu Strzeleckiego
Konkursowa Karta Zgłoszeniowa PDF
Konkursowa Karta Zgłoszeniowa DOCX
Inicjatorem Konkursu jest sydnejska organizacja Kosciuszko Heritage Inc.,
wspierana przez Ambasadę RP w Canberze, Polską Fundację Kościuszkowską
w Warszawie, Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, Bibliotekę Raczyńskich w

Poznaniu oraz Federację Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii. Na
zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ponad 25 tysięcy
dolarów australijskich oraz inne, atrakcyjne nagrody rzeczowe. W Konkursie
mamy trzy kategorie : muzyczną, plastyczną oraz poetycką.
Zachęcamy do komponowania piosenek, pieśni, lub ballad po polsku lub po
angielsku i nadsyłania ich pocztą elektroniczną w formie audio lub wideo. I
nagroda za najlepszą piosenkę PIĘĆ tysięcy dolarów! W kategorii
plastycznej duża rozmaitość form: portrety, sceny rodzajowe, kolaże, komiksy,
karykatury, plakaty, memy, logotypy, projekty murali czy medalionów – do
nadsyłania w postaci digital. W kategorii poetyckiej oczekujemy wierszy po
polsku lub angielsku, nie dłuższych niż tysiąc słów.
Konkurs dla dorosłych oraz młodzieży (w wieku 12-18 lat) potrwa do 20 lipca.
Na czele zespołu jurorów stoi Dr Leszek Marek Krześniak, wieloletni prezes
Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Całą listę jurorów oraz informacje o
nagrodach znajdziesz w REGULAMINIE KONKURSU. Werdykt Jury będzie
ogłoszony 6 października 2023 podczas uroczystej gali w Sydney. Tymczasem
zapraszamy do studiowania materiałów
pomocniczych, rekomendowanych linków oraz ikonografii. Chcemy Was
przygotować jak najlepiej do konkursu. Niechaj Strzelecki przyniesie Wam
światową sławę!
Polecane linki do publikacji internetowych

Biorąc udział w konkursie masz fantastyczną szansę zaprezentowania
swych talentów w skali międzynarodowej.

Published in:https://www.kosciuszkoheritage.com/150/
Contact: Dr Ernestyna Skurjat-Kozek office@kosciuszkoheritage.com


 

Szczegóły Konkursu:

W HOŁDZIE PAWŁOWI EDMUNDOWI STRZELECKIEMU –
ODKRYWCY, AKADEMIKOWI I FILANTROPOWI
MIĘDZYNARODOWY KONKURS W DUCHU STRZELECKIGO

REGULAMIN KONKURSU

Organizacja Kosciuszko Heritage Inc. z siedzibą w
Sydney, wespół z Ambasadą RP w Canberze, Polską
Fundacją Kościuszkowską w Warszawie, Biblioteką
Raczyńskich w Poznaniu, Komitetem Kopca Kościuszki w
Krakowie i Federacją Organizacji Polskich w Nowej
Południowej Walii ma zaszczyt ogłosić międzynarodowy
konkurs w kategoriach muzyki, poezji i sztuk
plastycznych z okazji 150 rocznicy śmierci Pawła
Edmunda Strzeleckiego. Prace laureatów będą
eksponowane w Australii i innych krajach w czasie Roku
Strzeleckiego proklamowanego przez Sejm
Rzeczypospolitej. Celem konkursu jest zainteresowanie
artystów różnych narodowości i ras Pawłem Edmundem
Strzeleckim – podróżnikiem, odkrywcą, naukowcem,
filantropem, człowiekiem o wielkim poczuciu humoru.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej
wartości 25 tysięcy dolarów australijskich.

I. INFORMACJE O KONKURSIE
I-1. Prace konkursowe przyjmujemy w językach angielskim i
polskim.
I-2. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowy E-BOOK z
wybranymi pracami konkursowymi. E-book będzie też
rozesłany do mediów oraz polonijnych organizacji i klubów na
Wschodzie i na Zachodzie, wyselekcjonowane prace będą też
eksponowane w internecie.

I-3. Konkurs ogłoszony 1 marca potrwa do 20 lipca 2023
(urodziny Strzeleckiego); wyniki będą ogłoszone w Sydney
podczas uroczystej gali 6 października 2023 r.(w rocznicę Jego
smierci)
I-4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach
indywidualnie przed uroczystym ogłoszeniem wyników.

I-5. Na konkurs można nadesłać maksymalnie 3 prace, pod
warunkiem, że każda z nich dotyczy innego okresu życia
Strzeleckiego. Każdą pracę należy wysłać wraz z osobnym
Formularzem Zgłoszeniowym (w załączeniu).
I-6. LICENCJA. Autorzy nadesłanych prac uznają, że
organizatorzy konkursu (Kosciuszko Heritage Inc.) mają prawo
wykorzystać te prace w celach niekomercyjnych: promocyjnych
i edukacyjnych, zwłaszcza w propagowaniu 150 rocznicy śmierci
Strzeleckiego i realizacji projektów z tą rocznicą związanych;
nadesłanie prac na konkurs nie oznacza wyzbycia się praw
autorskich.
I-7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem
warunków niniejszego Regulaminu.
I-8. Zalecana bibliografia, przykładowa ikonografia, sugerowana
tematyka oraz linki do konkursowych ściągawek dostępne są na
portalach http://www.kosciuszkoheritage.com/150 oraz
http://www.pulspolonii.com zakładka Strzelecki Competition.
I-9. Nagrody specjalne.
I-9a. “Pierwszy na mecie”. Nagroda specjalna portalu
Polonii australijskiej.. Magazyn internetowy Puls Polonii
opublikuje to dzieło (w kategorii piosenka, wiersz, obraz), które
nadejdzie na konkurs najszybciej. (Redakcja Pulsu Polonii
zastrzega sobie prawo odstąpienia od publikacji, o ile nadesłana
praca będzie bezwartościowa.)

I-9b. Nagroda Publiczności. Niektóre prace plastyczne
nadesłane na konkurs przed 15 czerwca 2023, zostaną
anonimowo zaprezentowane w internecie, gdzie będą walczyć o
Nagrodę Publiczności. Celem plebiscytu jest nagłośnienie
obchodów Roku Strzeleckiego, zwłaszcza w jego pierwszej
połowie.
W konkursie mogą wziąć udział dwie kategorie wiekowe:
Kategoria pierwsza, dorośli
Kategoria druga: młodzież w wieku 12-18 lat
II. KATEGORIA PIERWSZA – DLA DOROSŁYCH
II-1. KONKURS MUZYCZNY na oryginalny (tj. wcześniej
niepublikowany) utwór w języku polskim lub angielskim (np.
piosenka, pieśń, elegia, hymn, ballada, rap, satyra). Utwory
nagrane w systemie audio (wav lub mp3) albo w postaci video
(mp4) wraz z załączonym tekstem utworu w Microsoft Wordzie
należy wraz z Formularzem Zgłoszeniowym przysłać na adres:
competition@kosciuszkoheritage.com nie później jak 20 lipca
do północy AEST 2023 r.

II-1a. NAGRODY za najlepsze piosenki:
I nagroda: AUD $5,000.00
II nagroda: AUD $3,000.00
III nagroda: AUD $1,000.00
Oraz nagroda specjalna w wysokości AUD $500.00 ufundowana
przez portal Polonii Australijskiej PULS POLONII.

II-2. KONKURS PLASTYCZNY na oryginalne (tj. wcześniej
niepublikowane) portrety, obrazy, scenki rodzajowe, komiksy,
karykatury, kolaże, memy, logotypy, plakaty, projekty murali

lub medali. Zatytułowane prace w formacie PDF, JPG lub PNG
o szerokości 2500 pikseli prosimy przysłać wraz z Formularzem
Zgłoszeniowym emailem na adres:
competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy
czasu wschodnio-australijskiego 20 lipca 2023.
II-2a. NAGRODY za najlepsze prace plastyczne
I nagroda: AUD $ 3,000.00
II nagroda: AUD$ 2,000.00
III nagroda: AUD$ 1,000.00
Nagroda specjalna dla Australijczyka: wejściówka na Wielką
Galę Konkursową w dniu 6 pażdziernika 2023.
Nagroda specjalna w wysokości AUD $300.00 za obraz
„Przyjaciele Pawła Edmunda” Nagroda specjalna w wysokości
AUD $200.00 za najlepszą karykaturę. Także książkowe nagrody
pocieszenia.
II-3. KONKURS POETYCKI
Oryginalne (tj. dotychczas niepublikowane) wiersze (maksimum
1000 słów) w postaci Microsoft Word należy wraz z Formularzem
Zgłoszeniowym wysłać emailem na adres
competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy
(czasu wschodnio-australijskiego) 20 lipca 2023 r.
II-3a. NAGRODY za najlepsze wiersze
Pierwsza nagroda: AUD $2,000.00
Druga nagroda: AUD $1,500.00
Trzecia nagroda: AUD $500.00

III. KATEGORIA DRUGA – KONKURS DLA MŁODZIEŻY
SZKÓŁ ŚREDNICH (w wieku od 12 do 18 lat)
III-1. Konkurs muzyczny Oryginalne (tj. dotychczas
niepublikowane) utwory (np. pieśni, elegie, hymny, ballady,
melorecytacje, rap, satyra) w języku polskim lub angielskim,
nagrane jako pliki audio w formacie wav lub mp3, lub jako pliki
wideo w formacie mp4 wraz z załączonym tekstem utworu w
postaci Microsoft Word wraz z Formularzem Zgłoszeniowym
należy wysłać emailem na adres
competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy
czasu wschodnio-australijskiego 20 lipca 2023 r..
III-1-a Najlepsza piosenka/ otrzyma nagrodę w
wysokości AUD $1,000. Druga nagroda $500, trzecia $200.
Przewidziano też nagrody pocieszenia.
III-2. Konkurs plastyczny
Oryginalne (dotychczas niepublikowane) prace (portrety, sceny
rodzajowe, komiksy, karykatury, memy, logotypy, plakaty,
kolaże, projekty murali lub medali) zapisane w postaci digital o
szerokości 2500 pikseli należy nadsyłać jako pliki PDF lub JPG
wraz z Formularzem Zgłoszeniowym na adres
competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy
czasu australijskiego 20 lipca 2023 r.
III-2a. Najlepsza praca plastyczna otrzyma nagrodę w
wysokości AUD $500. Druga nagroda $300, trzecia nagroda
$200.Przewidziano też nagrody pocieszenia.
III 3. Konkurs literacki Oryginalne (tj. dotychczas
niepublikowane) wiersze (maksymalnie do 1000 słów) napisane
po polsku lub angielsku w postaci Microsoft Word należy wraz z
Formularzem Zgłoszeniowym przesłać emailem na adres
competition@kosciuszkoheritage.com w terminie do północy
czasu wschodnio-australijskiego 20 lipca 2023 r.

III 3a. Najlepszy wiersz otrzyma nagrodę w wysokości
AUD $500. Druga nagroda $300, trzecia $200. Przewidziano też
nagrody pocieszenia.
III.4. Przykładowa ikonografia, zalecana bibliografia,
sugerowana tematyka oraz linki do konkursowych ściągawek
dostępne są na stronach:
http://www.kosciuszkoheritage.com/150/ oraz
http://www.pulspolonii.com Zakładka Strzelecki Competition.
III.5. Szkoły średnie reprezentowane przez uczestników
konkursu otrzymają pamiątkowy E-BOOK – antologię prac
konkursowych.
IV. CELE KONKURSU:
• upowszechnić wiedzę o Strzeleckim na wszystkich
kontynentach;
• sławić jego naukowe i humanitarne działania w różnych
krajach i społecznościach;
• promować Polskę i historię Polski przez pryzmat
Strzeleckiego;
• zmobilizować środowiska polonijne wokół obchodów Roku
Strzeleckiego;
• zaszczepić patriotyzm i honor wśród młodszego pokolenia;
• pogłębić wrażliwość artystyczną młodzieży;
• zainspirować artystów różnych narodowości i ras;
• zbudować współczesny repertuar piosenek o Strzeleckim;
• wzbogacić istniejącą ikonografię;
• wzbudzić głębsze zainteresowanie historią.

 

ZA:

Let’s get to know Strzelecki with us!

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *