POLECAMY! Barbara Nowak: Manifest Komunistyczny edukacji włączającej

Każde dziecko jest w tym systemie poszkodowane. Beneficjentami są ideolodzy Na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji znajduje się wiele dokumentów dotyczących wprowadzania edukacji włączającej, zwanej także inkluzyjną. Edukacji, która w zamyśle ideologicznym ma w każdej szkole polskiej harmonijnie połączyć w klasach dzieci…

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak do uczestników Konferencji

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak - Wystąpienie Inauguracyjne Konferencji: "EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – IDEOLOGIA INKLUZJI W REALIACH SZKOLNYCH”   Serdecznie dziękuję organizatorom dzisiejszej konferencji Ruchowi Ochrony Szkoły, a szczególnie Pani Hannie Dobrowolskiej za zaproszenie na dzisiejszą konferencję…