Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym omówieniem problemu nauczania zdalnego w latach 2020-2022. Znajdą w nich Państwo również dodatkowe materiały źródłowe i odnośniki do filmów

 

FAKTY DOTYCZĄCE NAUKI ZDALNEJ

Doświadczenie dwóch lat pandemii i w związku z tym narzucenie prawie półtorarocznego zdalnego nauczania na uczniów i studentów przyczyniło się do degradacji poziomu nauczania, zniszczenia odporności psychicznej i fizycznej dzieci i młodzieży izolowanych w domach, narażonych na inwazję ekranów. Wiele instytucji i organizacji krajowych oraz międzynarodowych udowodniło w swoich badaniach destrukcyjny wpływ izolacji społecznej na ciała, umysły i ducha młodego pokolenia.

 

CZYTAJ
POLSKA OŚWIATA A NAUKA ZDALNA

Analiza kondycji polskiego systemu edukacji w okresie od marca 2020 do maja 2022 roku przedstawia
mgr Agnieszka Pawlik-Regulska, Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”

 

Skutki edukacyjne nauki zdalnej

Raport Banku Światowego z lutego 2022 r.

Raport Ordo Iuris  

Skutki psychiczne nauki zdalnej

Raport za lata 2012-2021: Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży

 

Skutki społeczne nauczania on-line

Diagnoza Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 

Nauka zdalna w Prawie oświatowym

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Prawo oświatowe

 

 

 

 

 

 

 CZYTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z nauczycielami o nauce zdalnej w Prawie oświatowym

 

Filmiki prezentujące skutki nauki zdalnej, oparte na wypowiedziach młodzieży biorącej udział w badaniu Etat w sieci

Izolacja
Mam dość komputera!
Psychika nam siada…
Niektórzy z nas naprawdę cierpią!
Młodzi proszą o pomoc