Nie ma “Edukacji seksualniej “.  Jest kompleksowo –  od wielu dziesięcioleci prowadzona SEKSUALIZACJA dzieci i młodzieży. TAK, W POLSCE !

Trudne do przyjęcia – ale prawdziwe. Przeczytaj, podaj dalej.

 

Seksualizacja dzieci jako narzędzie globalizacji – Huxley – projekt totalitarny

Czym NAPRAWDĘ JEST “edukacja antydyskryminacyjna” Aby hasło LGBTQ+ nie odbierało ci mowy!

Kompleksowa edukacja seksualna narzędziem demoralizacji dzieci i młodzieży

Konsekwencje edukacji seksualnej. Analiza skuteczności edukacji seksualnej w Europie Zachodniej i państwach skandynawskich