Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu projektu „Edukacja dla wszystkich”

Stanowisko Rady Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  z dnia 22 lutego 2023 r. ws. edukacji włączającej - dokładne brzmienie stanowiska upublicznionego 22 lutego. Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu…

Bardzo krytycznie o edukacji włączającej – Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Motto: „Nauczyciel jest już niańką, pielęgniarką, a ma przecież zajmować się edukacją dziecka".... [słowa R.Proksy] Realizowany w polskich szkołach projekt „Edukacja dla wszystkich” wywołał protest Solidarności i został uznany za szkodliwy zarówno dla uczniów, jak i…

Cytaty dyskryminujące szkoły specjalne skopiowane z Umowy Partnerstwa z UE do dokumentów samorządów województw

W odpowiedzi na zapytania upubliczniamy cytaty będące podstawą interwencji ROS. Zainteresowanych przepraszamy za konieczność dosłownych przytoczeń tych dyskryminujących cytatów. Jednocześnie informujemy, iż  fragmenty te są w przeważającej liczbie wprost zaczerpnięte z umowy partnerstwa pomiędzy Polską a…