Związki zawodowe nauczycieli przeciw edukacji włączającej!

Związki zawodowe nauczycieli przeciw edukacji włączającej!
18 lutego 2021 r. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” skierowała do Ministra Edukacji i Nauki stanowisko w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”, który ma zrewolucjonizować model wspierania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Proponowane w systemie zmiany mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, stwierdza Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania i sprzeciwia się projektowi.
[ skan]
W maju 2021 r. w specjalnym liście do Premiera RP z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się o wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej.
[skan1]  [skan2]
ZNP założył ponadto petycję, pod którą podpisało się do chwili obecnej blisko 12 tysięcy osób. Pod petycją można znaleźć wiele przejmujących komentarzy rodziców dzieci z dysfunkcjami i pedagogów specjalnych, którzy poddają projekt daleko idącej i merytorycznej krytyce.
https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wstrzymania_projektowanych_zmian_w_edukacji_wczajcej_i_poddania_projektu_rzeczywistym_konsultacjom
W ankiecie Głosu Nauczycielskiego aż 88% spośród ponad 2 tys. nauczycieli biorących udział w ankiecie było przeciw edukacji włączającej!
Powstałe w 2021 r. Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności oraz założony w 2022 r. Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność – Sygnatariusze ROS – wyraziły równie krytyczną opinię na temat proponowanego przez MEiN modelu edukacji włączającej, we wspólnym piśmie Ruchu Ochrony Szkoły do Ministra Przemysława Czarnka z 29.08.2022 r:
„Troską ROS jest roztropne wspieranie i integracja uczniów z dysfunkcjami w sposób adekwatny do ich problemów i możliwości. Dostrzegamy ogromne problemy wynikające z wdrażania szkodliwej metody włączającej, która poniosła fiasko we wszystkich państwach, które ją wprowadziły. Na podstawie doświadczeń innych krajów wiemy, że tzw. edukacja włączająca skutkuje katastrofalnym obniżeniem poziomu kształcenia wszystkich uczniów, prowadzi do likwidacji szkolnictwa specjalnego, a w rezultacie – grozi demontażem całego systemu oświaty. Edukacja włączająca, rzekomo wysokiej jakości dla wszystkich pod wspólnym dachem i nie wykluczająca nikogo, to ideologiczny lewicowy projekt bez odniesienia do rzeczywistości, którą jest autentyczne dobro ucznia.[…]
Oczekujemy:
– ochrony i rozwoju istniejących szkół specjalnych, z ich kadrą i dorobkiem; profesjonalnej integracji pod kontrolą poradni; wstrzymania procesu wdrażania metody włączającej w szkołach masowych [monitorujemy stan faktyczny, a nie deklarowany, apelujemy do MEiN o zmianę dotychczasowej strategii i przyjęcie właściwych rozwiązań]
–  zachowania statusu poradni psychologiczno-pedagogicznych i wzmocnienia ich roli w orzecznictwie [bronimy tych placówek i kadr] […] „

Pismo do Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka

Pomimo tak jasno wyrażonych sprzeciwów związków zawodowych, a także niezależnie od nich – środowisk pracowników placówek specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli – prace nad projektem edukacji włączającej są kontynuowane.

Stop edukacji włączającej!

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *