Dziękujemy Kurator Barbarze Nowak za słowa prawdy – “lewacka utopia” to prawda o edu. włączającej

Ten tweet Kurator Barbary Nowak odsłania istotę projektu edukacji włączającej!

Barbara Nowak @Br_Nowak
Równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia. W szkole jej emanacją jest ed. włączająca. Tylko część dzieci ze specjalnymi potrzebami radzi sobie w szkole masowej. Forsowanie inkluzji przez Eu. Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, szkodzi wszystkim dzieciom!
————————————————————————
Wreszcie opadają maski i pryskają złudzenia na temat “edukacji dla wszystkich”, czyli “edukacji włączającej”.
Kolejnym źródłem finansowania unijnego edukacji włączającej jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
PO WER koncentruje się na realizacji Strategii Europa 2020, a przede wszystkim na poprawie funkcjonowania takich obszarów jak: zatrudnienie, włączenie społeczne, adaptacyjność, edukacja, szkolnictwo wyższe, zdrowie i dobre rządzenie.
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 to Ministerstwo Edukacji i Nauki – Departament Funduszy Strukturalnych
Oto kuźnia kadr edu. włączającej i lista grantobiorców:
https://efs.mein.gov.pl/ogloszenia-nabory/konkurs-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-edukacji-wlaczajacej/;

Kategoria ogłoszenia: Konkurs Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej

Obszar: województwo dolnośląskie

Nazwa Beneficjenta: Edukacja teraz. Szkolenia-Doradztwo-Doskonalenie. Ewa Węgrzyn-Jonek/PDN Edukacja teraz. Szkolenia-Doradztwo-Doskonalenie w Wałbrzychu

Tytuł projektu: Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim

Wartość projektu: 3 507 654,23 zł

Data podpisania umowy: 1 grudnia 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Toruń/ Centrum Kształcenia Ustawicznego-Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł projektu: Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim

Wartość projektu: 2 619 502,43 zł

Data podpisania umowy: 14 października 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo lubelskie

Nazwa Beneficjenta: Województwo Lubelskie/Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł projektu: Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej

Wartość projektu: 2 304 915,67 zł

Data podpisania umowy: 23 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo lubuskie

Nazwa Beneficjenta: Percepti Grzegorz Idziak / Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł projektu: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty

Wartość projektu: 1 311 656,92 zł

Data podpisania umowy: 30 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 15.09.2021 r. – 31.12.2022 r.

Obszar: województwo łódzkie

Nazwa Beneficjenta: OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Edukacja włączająca – województwo łódzkie

Wartość projektu: 3 153 612,79 zł

Data podpisania umowy: 30 listopada 2021 r.

Okres realizacji projektu: 27.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo małopolskie

Nazwa Beneficjenta: Radosław Świergosz/INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

Tytuł projektu: Forum kadry włączajacej województwa małopolskiego

Wartość projektu: 5 189 593,50 zł

Data podpisania umowy: 30 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 27.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo mazowieckie

Nazwa Beneficjenta: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Akademia Edukacji Włączającej – woj. mazowieckie

Wartość projektu: 7 585 131,76 zł

Data podpisania umowy: 30 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo opolskie

Nazwa Beneficjenta: Województwo Opolskie/Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Tytuł projektu: Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej

Wartość projektu: 1 443 656,10 zł

Data podpisania umowy: 28 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo podkarpackie

Nazwa Beneficjenta: Firma HandlowoUsługowoSzkoleniowa „ARTEK” Artur Woźny /PODKARPACKIE CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH

Tytuł projektu: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. podkarpackiego

Wartość projektu: 3 361 831,01 zł

Data podpisania umowy: 30 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo podlaskie

Nazwa Beneficjenta: Województwo Podlaskie / Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Tytuł projektu: Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

Wartość projektu: 1 504 872,00 zł

Data podpisania umowy: 18 października 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo pomorskie

Nazwa Beneficjenta: Rewers sp. z o.o/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rewers

Tytuł projektu: Forum kadry włączajacej województwa pomorskiego.

Wartość projektu: 3 100 335,60 zł

Data podpisania umowy: 29 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 27.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo śląskie

Nazwa Beneficjenta: BiS Groups sp. z o.o. / Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

Tytuł projektu: Forum kadry włączajacej województwa śląskiego

Wartość projektu: 5 410 248,37 zł

Data podpisania umowy: 27 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 27.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Obszar: województwo świętokrzyskie

Nazwa Beneficjenta: Akademia Nauki i Rozwoju „Piękny umysł” Marta Tracz (niepubliczna PDN Akademia Nauki i Rozwoju „Piękny Umysł ” Marta Tracz)

Tytuł projektu: Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim

Wartość projektu: 1 851 045,00 zł

Data podpisania umowy: 29 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. – 31.12.2022 r.

Obszar: województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Olsztyn/ Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Tytuł projektu: Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim.

Wartość projektu: 1 898 664,00 zł

Data podpisania umowy: 18 października 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r..

Obszar: województwo wielkopolskie

Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich/Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich.

Tytuł projektu: Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim

Wartość projektu: 4 819 765,00 zł

Data podpisania umowy: 29 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Obszar: województwo zachodniopomorskie

Nazwa Beneficjenta: SALON EDUKACYJNY EMPIRIA SP. Z O.O./SALON EDUKACYJNY EMPIRIA – OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA.

Wartość projektu: 2 053 764,00 zł

Data podpisania umowy: 30 września 2021 r.

Okres realizacji projektu: 27.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *