Pismo do Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka

Pismo do Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka

W poniedziałek 29.08.2022 o godz. 12.00 pod siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki przy Al. Szucha w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca powstanie Ruchu Ochrony Szkoły.

W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego ROS przedstawił oczekiwania wobec Ministerstwa Edukacji i Nauki. Po konferencji zostało złożone pismo informujące o postulatach ROS-u do Ministra Przemysława Czarnka oraz do wiadomości – Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącej Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie oraz Przewodniczącego Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk oraz ekspert oświatowy Hanna Dobrowolska to inicjatorzy ROS-u, do którego przyłączyło się już kilkadziesiąt organizacji i osób prywatnych, reprezentujących różne środowiska: rodziców, nauczycieli, naukowców, wykładowców uniwersyteckich, pedagogów specjalnych, ekspertów oświatowych.

Podczas konferencji Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, mówiła o potrzebie ochrony szkół przed wulgarną edukacją seksualną, Hanna Dobrowolska przedstawiła zagrożenia związane z wprowadzaniem do polskich placówek oświatowych edukacji włączającej, a prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności Agnieszka Pawlik-Regulska mówiła o fatalnych skutkach ponad 12-miesięcznego okresu nauki zdalnej.
Na konferencji obecni byli również sygnatariusze ROS-u, którzy następnie zabrali głos: Pan Bartosz Kopczyński z Towarzystwa Wiedzy Społecznej i pani Katarzyna Szadkowska z NZZ „Wolność i Godność”.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *