Rodzice bronią dzieci w szkole – RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Na stronie  @OrdoIuris opublikowano  zaktualizowaną wersję rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego, które można złożyć w szkole dziecka. Oświadczenie przypomina o zasadzie pierwszeństwa rodziców w zapewnieniu wychowania i nauczania moralnego dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami, w tym również w sferze odnoszącej się do wychowania seksualnego. Link do wzoru oświadczenia dostępny jest pod adresem:

https://ordoiuris.pl/broszury/prawa-rodzicow-w-szkole

https://ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Rodzicielskie_oswiadczenie_wychowawcze%20.pdf

oto kluczowy fragment oświadczenia:

[…] Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach prowadzonych przez osoby fizyczne lub przez stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), w całości lub w części odnoszących się do:
• edukacji seksualnej, profilaktyki ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową,
• pojęć płci psychicznej, kulturowej lub społecznej (gender), tożsamości płciowej, problemów równości, tolerancji,
różnorodności w odniesieniu do seksualności i płciowości (w tym w ramach akcji „Tęczowy piątek” i jej
podobnych),
• przeciwdziałania dyskryminacji lub wykluczeniu w odniesieniu do seksualności lub płciowości, przeciwdziałania
przemocy w powiązaniu z tematyką seksualności, płciowości lub rodziny, przeciwdziałania tzw. mowie nienawiści,
• afirmacji stylu życia grup definiujących się na podstawie pojęć „ekspresji seksualnej”, „orientacji seksualnej” lub
„tożsamości płciowej”, w tym działań wiążących się z udziałem uczniów w wydarzeniach skupionych na afirmacji
różnic wynikających z preferencji seksualnych,
a ponadto udział w zorganizowanych wyjściach do kina, teatru lub narażenie mojego dziecka w inny sposób na odbiór treści, o których mowa w powyższym wyliczeniu,
wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody, wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu programu i treści tych działań
oraz informacji na temat prowadzącego je podmiotu.
Ponadto sprzeciwiam się ewentualnemu nakłanianiu mojego dziecka do używania wobec poszczególnych uczniów lub
pracowników szkoły zaimków oraz imion właściwych dla płci przeciwnej niż płeć rozpoznana przy urodzeniu i wynikająca z akt stanu cywilnego danego ucznia lub pracownika szkoły, jak również stosowaniu takich zaimków bądź imienia wobec mojego dziecka.[….]

POLECAMY!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *