Nowe wytyczne resortu oświaty w Anglii – odwrót od mody na “trans”!

W Anglii – powrót do normalności i nowe możliwości dla nauczycieli. Mogą być podpowiedzią dla roztropnych nauczycieli w Polsce. Nie ulegajmy presji uczniów. Płeć biologiczna jest obowiązująca prawnie! Informujmy rodziców o bezprawnych żądaniach ich dzieci!

Nauczyciele w Anglii nie muszą spełniać żądań uczniów, którzy twierdzą, że są innej płci niż ich biologiczna, a rodzice co do zasady muszą być informowani przez szkoły o tym, że ich dzieci kwestionują swoją tożsamość płciową – wynika z opublikowanych we wtorek wytycznych.

Opublikowanie wytycznych dotyczących tego, jak traktować uczniów, którzy twierdzą, że mają inną płeć niż ich biologiczna, brytyjski rząd zapowiadał już od 2018 r. To odpowiedź na rosnącą liczbę przypadków uczniów, którzy twierdzą, że są innej płci niż ich biologiczna i w związku z tym domagają się, by zwracać się do nich imieniem i zaimkami właściwymi dla płci odczuwanej. Rodzi to także szereg kwestii w takich sprawach jak to, z jakich toalet mają korzystać ci uczniowie i w jakich zajęciach sportowych uczestniczyć.

Zgodnie z wytycznymi szkoły i nauczyciele nie muszą i nie powinni spełniać automatycznie żądań w kwestii imion i zaimków wysuwanych przez dzieci kwestionujące swoją tożsamość, i nie mogą być z tego powodu karani. Zalecone jest bardzo ostrożne podejście przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, w tym okres obserwacji oraz konsultowanie tej kwestii z rodzicami.

Ta ostatnia sprawa jest bardzo istotna, bo media wiele razy opisywały przypadki, że szkoły nie informowały rodziców o tym, że ich dziecko kwestionuje swoją płeć i domaga się, by je traktować inaczej niż zgodnie z płcią biologiczną, a czasem wręcz ukrywały ten fakt przed rodzicami.

Wyjątek od zasady informowania rodziców może być tylko w „niezwykle rzadkich sytuacjach”, gdy nauczyciele uważają, że poinformowanie o tym rodziców mogłoby narazić dziecko na poważne ryzyko.

Wytyczne stanowią też, że bezwzględnie muszą zostać utrzymane oddzielne dla obu płci przestrzenie typu toalety, przebieralnie czy prysznice, i uczniowie, którzy twierdzą, że mają inną płeć niż biologiczna, nie mogą korzystać z tych przeznaczonych dla innej płci niż ich biologiczna.

To samo dotyczy zajęć sportowych, w szczególności w przypadku starszych uczniów, gdzie cechy fizyczne nabierają większego znaczenia – uczniowie muszą w nich uczestniczyć zgodnie z płcią biologiczną.

Ponadto wytyczne stwierdzają, że szkoły niekoedukacyjne mają prawo odmawiania przyjmowania uczniów o odmiennej płci biologicznej, niezależnie od samoidentyfikacji ucznia.

za: tvp.info

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *