Inkluzja pod nowym szyldem w polskich szkołach – za 6 mln euro!

Fragment raportu, jaki MEN przekazało do Komisji Europejskiej w 2023 r.

Ramka 1: Projekt „Accessible School for All” – „Szkoła dostępna dla wszystkich”

Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach powszechnych w zakresie realizacji – we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami uczniów – zadań związanych ze zróżnicowanymi potrzebami uczniów, w tym uczniów z doświadczeniem migracji (głównie rodzin przesiedlonych z Ukrainy).

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 1 120 doradców w zakresie dostępności środowiska edukacyjnego. Zostaną oni wybrani spośród nauczycieli specjalistów zatrudnionych w 560 szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach doskonalenia nauczycieli. Następnie przeszkolą oni ponad 11 000 nauczycieli specjalistów. Przygotowane szkolenia i materiały będą obejmowały pięć tematów: (i) systemy wsparcia edukacyjno-specjalistycznego podczas zajęć lekcyjnych; (ii) ochronę zdrowia psychicznego; (iii) integrację uczniów ze środowisk migracyjnych i ich rodzin; (iv) wdrażanie metod diagnostycznych w szkołach; oraz (iv) tworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej integracji. Szkolenie będzie miało formę kursów mikropoświadczeń, a uczestniczące szkoły otrzymają certyfikat UNICEF „Dostępna szkoła”.

Projekt będzie realizowany od września 2023 r. do czerwca 2025 r. przez UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki (z których każde przekaże około 3 mln EUR) oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

za:

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2023/pl/country-reports/poland.html

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *