Reforma szkoły czy oddanie suwerenności?

W dniu 19 września 2022 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki przybyła delegacja Parlamentu Europejskiego pod dowództwem europosłanki Dolors Monserrat, członka Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, należącej do Europejskiej Partii Ludowej. Powodem wizyty były petycje, złożone przez…