Ordo Iuris: Pomóż nam ocalić dzieci przed seksualizacją …

  Po Stowarzyszeniu Rodzice Chronią Dzieci https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/oswiadczenie-stowarzyszenia-rodzice-chronia-dzieci-w-zwiazku-z-projektem-poprawek-do-ustawy-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe-dz-u-z-2023-r-poz-900-chronmy-dzieci-wspierajmy-ro/ kolejny Sygnatariusz Ruchu Ochrony Szkoły - Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris - zgłasza istotne uwagi do projektu ustawy „Chrońmy Dzieci. Wspierajmy rodziców”.   Wiemy jak chronić…