Zapraszamy na stronę KROPS-u (Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły)

Wspólnie z innymi organizacjami zrzeszonymi w Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy ulotkę, w której omówione zostały niebezpieczne zmiany w szkołach, które forsuje lewica. Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że w Konstytucji RP macie zagwarantowane pierwszeństwo w wychowywaniu dzieci według własnych przekonań. Wchodźcie do Trójek Klasowych i Rad Rodziców! Aktywnie włączajcie się w życie szkoły! Rada rodziców ma prawo decydować o programie profilaktyczno-wychowawczym, uchwalać go wspólnie z radą pedagogiczną, decydując o działaniach wychowawczych w szkole, o profilu absolwenta.

Zapraszamy na stronę KROPS-u (Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły): www.ratujmyszkole.pl

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *