UWAGA! Inkluzja w nowej odsłonie – MEiN we współpracy z UNICEF

18 lipca, w siedzibie MEiN z udziałem wiceministra Tomasza Rzymkowskiego podpisano istotny dokument o współpracy MEiN-u i UNICEF-u na rok 2023 r.. Pod hasłem pomocy dzieciom z Ukrainy kryje się szerokie spectrum zagadnień głęboko ingerujących w polski system oświaty.

Ideolodzy inkluzji wyczerpali motyw niepełnosprawności i obecnie, wzorem innych krajów UE,  posługują się argumentami włączania obcokrajowców [obecnie z terenu Ukrainy]. 

“Plan Pracy MEiN-UNICEF na rok 2023 odzwierciedla wspólne zaangażowanie w realizację projektów na rzecz zapewnienia kształcenia dla dzieci-uchodźców oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży w Polsce równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Obszary współpracy ujęte w Planie Pracy MEiN i UNICEF na rok 2023 obejmują:

 • wspólny projekt MEiN, UNICEF i Instytutu Badań Edukacyjnych we współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” – rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie zapewniania dostępności procesu kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • wzmacnianie transformacji cyfrowej i zwiększanie kompetencji cyfrowych uczniów,
 • wspieranie zdrowia psychicznego oraz psychospołecznego,
 • kampanię na rzecz kontynuowania edukacji do uzyskania pełnego wykształcenia,
 • analizę polskiej i ukraińskiej podstawy programowej,
 • przygotowanie nauczycieli, pedagogów i psychologów do wsparcia ukraińskich dzieci i młodzieży w ich integracji i dalszej nauce w Polsce,
 • organizację letniego wypoczynku i zajęć integracyjnych połączoną z nauką języka polskiego,
 • kontynuowanie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia zorientowanej w 2023 r. na doradztwo merytoryczne i kierunkowe MEiN przy wdrażaniu  zaplanowanych projektów.”
  Za tym idzie fala szkoleń o proinkluzyjnym charakterze. Pomimo zapewnień MEiN o wstrzymaniu edukacji włączającej szkolenia mają na celu wyspecjalizowanie pedagogów specjalnych w szkołach masowych i mianowanie ich na DDU doradców ds. dostępności uczenia się.“Nowatorski model szkoleń, wykorzystujący takie formy uczenia się, jak wykłady, warsztaty, webinary, samokształcenie, superwizje, kooperatywne uczenie się, będzie skupiony wokół określonych obszarów tematycznych:

  • Program 1: System wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
  • Program 2: Ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży.
  • Program 3: Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy.
  • Program 4: Wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  • Program 5: Budowanie klimatu proinkluzywnego szkoły.” [podkreślenia – ROS]; za MEiN i IBE. Na stronach MEiN i Instytutu Badań Edukacyjnych czytamy: „Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie łącznie 560 szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz 1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2023 r.” Już dziś na stronach wielu kuratoriów trwa promocja tego projektu. Od listopada ruszają szkolenia. Docelowo 30 tysięcy uczniów obejmie oddziaływanie „Szkoły dostępnej dla wszystkich”. Trudno nie pamiętać, iż UNICEF opublikowała w 2021 r. skandaliczny raport, „Digital Age Assurance Tools and Children’s Rights Online across the Globe”, z którego wynika, że pornografia wcale nie musi być szkodliwa dla dzieci.  UNICEF stwierdza z ubolewaniem, iż pornografia mogła być okazją do odnalezienia odpowiedzi na pytania dzieci dotyczące dojrzewania i tożsamości seksualnej. Raport powstał na skutek  zabezpieczeń wprowadzanych przez niektóre państwa w celu uniemożliwienia dzieciom dostępu do pornografii w Internecie. Kompromitacja UNICEF nie przeszła wówczas bez echa w polskich tzw.prawicowych mediach; dziś nie pamięta się tych faktów?
 • Oczekujemy wyjaśnień od MEiN w zakresie realizacji tego projektu, a szczególnie stopnia ingerencji lewicującego UNICEF w podstawy programowe, będące podstawą kształcenia polskich uczniów, oraz w zakresie  uprawnień nowych doradców DDU.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *