Sprzeciw ROS wobec federalizacji Unii Europejskiej

Sprzeciw o poniższej treści wysłany zostaje w dniu. 19.11.2023 r. do wszystkich polskich europarlamentarzystów w związku z głosowaniem nad propozycją przyspieszenia zmian Traktatów Europejskich [w postaci 267 poprawek do unijnych traktatów] – zaplanowanym na 22.22.2023r.  podczas  nadchodzącej sesji obrad w dn. 20-23.11.2023 r. 

 

Sprzeciw wobec federalizacji Unii Europejskiej

Z pominięciem woli społeczeństwa przeprowadzany jest proces przyspieszonej federalizacji Unii Europejskiej. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała zgodę na zmianę Traktatów Europejskich. Oznacza to planowaną marginalizację roli rządów i parlamentów krajowych oraz utratę naszej autonomii w każdej dziedzinie życia. Zmiana Traktatów ma doprowadzić do utworzenia super-państwa z rządem w Brukseli o bardzo szerokich prerogatywach.

Proponowane zmiany mają również objąć sektor edukacji dzieci i młodzieży. Dostrzegamy zagrożenie autonomii polskiego systemu oświaty, prowadzące do poddania szkolnictwa  zagranicznym wpływom i realizacji globalnego projektu budowy „nowego społeczeństwa”.

Przeniesienie decyzyjności z poziomu państw członkowskich na poziom nieformalnego rządu Unii Europejskiej może doprowadzić do degradacji polskiego systemu oświaty.

Zalążki ponadnarodowych struktur, nadrzędnych w stosunku do organów krajowych, tworzone są już dziś. Poprzez finansowanie z UE globalnych projektów edukacyjnych, obcych naszej tożsamości i wyznawanym wartościom, pozbawia się nas wpływu na kształcenie i wychowanie następnych pokoleń Polaków.

Jako Sygnatariusze Ruchu Ochrony Szkoły w poczuciu  odpowiedzialności za rozwój, edukację  i przyszłość naszych dzieci stanowczo sprzeciwiamy się proponowanym zmianom.  Wzywamy posłów wybranych w demokratycznych wyborach w Polsce i reprezentujących nas w Europarlamencie do zablokowania totalitarnych przekształceń ustrojowych, sprzecznych z Konstytucją RP.

Apelujemy o działania w imię obrony niepodległości i suwerenności Polski, która wyraża się także w ochronie polskiej szkoły przed obcymi wpływami.

 

Sygnatariusze Ruchu Ochrony Szkoły

 

Magdalena Czarnik – Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Magdalena Chmielewska – Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk

Mariusz Bąk –  Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

Bartosz Kopczyński – Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu

Jolanta Dobrzyńska – ekspert oświatowy

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański – Instytut Polonistyki Stosowanej UW

Kaja Godek – Fundacja Życie i Rodzina

Bożena Ratter – publicystka

Iwona Sadowska – AD REM Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społecznego i kształtowania postaw obywatelskich

Janusz Tydda – publicysta

Lek. med. Małgorzata Nowak

Jadwiga Parlińska Le Pipec – przedstawiciel Polonii z Paryża

Ewa Chojnacka- emerytowany nauczyciel

 

19.11.2023r.

 

Kolejne podpisy zostaną dołączone do listy i przesłane na adresy mailowe posłów w najbliższym czasie.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *