ROS i Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły w Belwederze

16.05.2024 odbyło się posiedzenie działającej przy Prezydencie RP
Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, które poświęcone zostało
zgubnemu wpływowi Europejskiego Obszaru Edukacyjnego i polityk unijnych na polski
system edukacji. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele
licznych organizacji społecznych, między innymi zrzeszonych w Koalicji
na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, która obejmuje już 70 organizacji
oświatowych, rodzicielskich, prorodzinnych, nauczycielskich, zawodowych,
wolnościowych, patriotycznych, kombatanckich i polonijnych z całej
Polski i świata (USA, Francja, Niderlandy, Australia, Wielka Brytania,
Austria).
Podczas obrad członkowie Rady zostali powiadomieni o pismach przekazanych w ostatnich dniach do Pana Prezydenta w kwestiach oświatowych w nadziei na złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w kwestii bezprawnego – naszym zdaniem – zakazu zadawania prac domowych oraz innych problemów i zagrożeń, mających swoje źródło w polityce MEN.

Po przedstawieniu referatów przez członków Rady i zaproszonych gości w
dyskusji udział wzięli następujący członkowie Koalicji na Rzecz Ocalenia
Polskiej Szkoły:

– p. Hanna Dobrowolska (Ruch Ochrony Szkoły), która przedstawiła Apel
organizacji polonijnych skierowany Prezydenta RP
– Apel Polaków mieszkających za granicą w sprawie obrony polskiej oświaty polonijnej
oraz o bardzo niebezpiecznym zapisie we wstępie do podstaw programowych
dotyczącym projektowania uniwersalnego;
– p. Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie Pedagogów NATAN), który zwrócił
uwagę na antyrodzinna edukację seksualną wprowadzaną do MEN w ramach
obligatoryjnego przedmiotu wiedza o zdrowiu;
– mec. Jerzy Kwaśniewski (Instytut Ordo Iuris), który zwracał uwagę na
prawne konsekwencje wprowadzenia Europejskiego Obszaru Edukacyjnego oraz
o konieczności ważenia przede wszystkim zapisów Konstytucji RP przed
prawem międzynarodowym;
– p. Bartosz Kopczyński (Towarzystwo Wiedzy Społecznej), który rozwinął
temat Europejskiego Obszaru Edukacyjnego i zagrożeń związanych z jego
założeniami w dalszej perspektywie;
– p. Agnieszka Pawlik-Regulska (Stowarzyszenie “Nauczyciele dla
Wolności”), która powiedziała o szkodliwości rozporządzenia dotyczącego
prac domowych i naszym apelu do Prezydenta, aby złożył w tej sprawie
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (w załączeniu), wspomniała o
podstawach programowych, zaprosiła inne organizacje społeczne do KROPS-u
oraz zwracając uwagę, że dawni decydenci w resorcie oświaty otworzyli
szeroko drzwi na pewne płynące z UE rozwiązania w sferze edukacji, a
teraz my – organizacje społeczne mamy gasić pożary;
– p. Maria Gudro-Homicka (Stowarzyszenie Ambasadorów Dzieci i
Młodzieży), która poruszyła kwestię szkodliwości dla procesu
dydaktycznego stosowania form zewnętrznych egzaminów sprawdzających oraz
o obniżeniu poziomu w szkołach.

Do briefingu prasowego po posiedzeniu Rady została zaproszona p.
Agnieszka Pawlik-Regulska – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i
Pracowników Oświaty “Nauczyciele dla Wolności”, jeden z
koordynatorów Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły:

Kontynuujemy nasze działania w KROPS, licząc na zajęcie stanowiska Głowy Państwa wobec poważnych zagrożeń dla polskich uczniów, pozbawianych tożsamości narodowej i rzetelnego kształcenia, oraz ich rodziców, którym zabierane są prawa rodzicielskie na rzecz opresyjnego superpaństwa w ramach UE.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *