“Projektowanie uniwersalne” W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ zostało negatywnie ocenione przez związki zawodowe nauczycieli

Zarówno NSZZ Solidarność – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, jak i ZNP,  NEGATYWNIE OPINIUJĄ W PISAMACH DO MEN zmiany w preambule podstawy programowej dotyczące nowego zapisu :

W celu ograniczenia potencjalnych barier uczenia się nauczyciele stosują w pracy z uczniami założenia uniwersalnego projektowania. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, wprowadzając racjonalne usprawnienia [….]

OCZEKUJEMY USUNIĘCIA W.W ZAPISU Z ROZPORZĄDZENIA MEN DOT. PODSTAWY PROGRAMOWEJ, JAKIE OSTATECZNIE ZOSTANE OGŁOSZONE.

Z krytycznymi opiniami można się zapoznać pod linkami:

Stanowiska Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 09.05.2024 r.

https://znp.edu.pl/znp-opiniuje-projekt-rozporzadzenia-ws-podstawy-programowej/

Przypominamy jednoznacznie negatywną opinię ROS w tej kwestii:

Groźne zmiany w preambule podstawy programowej! ROS jest przeciwny!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *