Pikieta Kraków 31.05.2023 godz. 12:00 Kuratorium Oświaty

MÓWIMY STOP EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Pikieta w Krakowie

31 maja godz. 12:00

Kuratorium Oświaty

ul. Szlak 73

 

Stanowczo sprzeciwiamy się dalszemu wdrażaniu w Polsce projektu „Edukacja dla wszystkich”, zwanego również edukacją włączającą. Chcemy wyrazić swój sprzeciw podczas pikiety, która odbędzie się 31 maja br. o godzinie 12.00 pod Kuratorium Oświaty w Krakowie. Organizatorami pikiety są: Ruch Ochrony Szkoły, Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” Fundacja „Polskie Veto”, Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność,” Małopolski Bunt, Ruch 16 Postulatów”. Zapraszamy wszystkich do wspierania tej inicjatywy. Chrońmy nasze dzieci przed złymi, nieprzemyślanymi decyzjami rządu! Chrońmy przed dewastacją polskiego systemu oświaty.
Zapraszamy również do obejrzenia i przekazywania materiału filmowego, w którym odnosimy się do zwodniczych haseł przyświecających edukacji włączającej i przestrzegamy przed jej fatalnymi skutkami, które już obserwujemy w szkołach:

Wdrażany stopniowo projekt edukacji włączającej ma na celu zmianę systemu szkolnictwa specjalnego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Polsce. Nade wszystko jednak ma wpłynąć na szkolnictwo ogólnodostępne, doprowadzając do dekonstrukcji systemu oświaty w obecnym kształcie.
Rządowy projekt ustawy (2021r.) zawiera plan zmiany oświaty w Polsce z uwzględnieniem obowiązkowej i powszechnej “edukacji włączającej” (https://www.gov.pl/…/projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci…)
W dn. 5.07.2022 r. wszedł w życie przyjęty Uchwalą Rady Ministrów [nr 113] „Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030”, który zawiera III Priorytet Edukacja, a w nim: „Wsparcie włączającego systemu edukacji
m.in. w kontekście treści programowych, procedur i dostępności placówek edukacyjnych”[s.65] UCHWAŁA NR 113 RADY MINISTRÓW (https://isap.sejm.gov.pl/…/WMP20220000640/O/M20220640.pdf)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *