Likwidacja szkół specjalnych – celem polityki spójności UE

Jak informowaliśmy szeroko – Fundusz Partnerstwa definiuje szkoły specjalne jako “segregacyjne” i pozbawia je finansowania. tak więc wyłącznie edukacja włączająca zostanie dofinansowana z tego bilionowego budżetu pozyskanego do 2027 r.

Pod wpływem naszych interwencji skierowanych do władz samorządowych Marszałek Województwa Podkarpackiego skierował do Ministra Pudy, negocjatora umów z UE, zapytanie w tej kwestii. Oto odpowiedź, co do której nie mamy złudzeń iż, poprzez “zagłodzenie” szkół specjalnych, pozbawionych finansowania, chce się osiągnąć: “potrzebę deinstytucjonalizacji usług i prowadzenia edukacji włączającej”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *