Do 13 maja piszemy do MEN w kwestii zmian podstaw programowych!

Został tydzień na głos w kwestii podstaw programowych w polskiej szkole!

Konsultacje rozporządzenia trwają do 13 maja br.
Uwagi i opinie można przesyłać na adres sekretariat.dkotc@men.gov.plmagdalena.musiatowicz@men.gov.pl .

Opiniując projekt rozporządzenia, warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co usunięto z podstawy programowej, ale także na to, co do niej dodano.

Oto brzmienie  fragmentu zaktualizowanej preambuły: 

W celu ograniczenia potencjalnych barier uczenia się nauczyciele stosują w pracy z uczniami założenia uniwersalnego projektowania. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, wprowadzając racjonalne usprawnienia [….]

[s.4;  Zał. 1. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Dlaczego ta zmiana w preambule zmieni polską szkołę? Czym jest PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE –  o tym w tekście:

https://www.tysol.pl/a121269-projektowanie-uniwersalne-zmieni-polska-szkole-uwaga-na-grozne-zmiany-w-preambule-podstawy-programowej

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *