Brońmy szkół specjalnych przed “transformacją włączającą”. Jak funkcjonuje SCWEW w praktyce? – konferencja 30.03.2023

30.03 w godz. 9-14 odbędzie się konferencja Konferencja “Wszyscy to Wszyscy II” SCWEW w Zakładzie Ociemniałych w Laskach z udziałem Sekretarz Stanu w MEiN Marzeny Machałek w III sesji od godz. 12.30.

W Polsce powstały 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą za fundusze UE [35 494 183,55 zł].

Pomimo zapewnień Ministra EiN, iż edukacja włączająca nie będzie rozwijana, docelowo planowane jest utworzenie 300 SCWEW. Przygotowywane są ramy prawne, by była to formalnie placówka systemu oświaty, co ewidentnie doprowadzi do przekształcenia szkół specjalnych w te centra, propagujące edukację włączającą, a nie wspierające uczniów niepełnosprawnych. Kadry szkół specjalnych określane są mianem “rezerwuaru kadr” dla SCWEW.

Polecamy udział w konferencji lub transmisję i aktywność na czacie! Zapytajmy o praktykę działania centrum, o to np.: dlaczego dyrekcja podjęła decyzję o ulokowaniu SCWEW w Laskach, ilu konkretnym uczniom spoza Zakładu w Laskach świadczyli wsparcie pedagodzy z tego ośrodka, jak pogodzili wymagającą pracę w Laskach z nowymi  obowiązkami w placówkach ogólnodostępnych, jak działa i co zgromadził punkt wypożyczania sprzętu przy tym SCWEW, o tryb ewaluacji pracy SCWEW oraz na co wykorzystano 1 616 700,00 z grantu na SCWEW – https://www.ore.edu.pl/2022/01/realizowane-granty-2/ –   i o inne interesujące kwestie.

Link do transmisji:

https://www.facebook.com/TOnO.Laski/videos/738840881044778

 

Program:

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – o projekcie

Jednym z elementów budowanego systemu wsparcia  będą Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) – nowo tworzone instytucje, powstające na bazie szkół i placówek specjalnych, których celem stanie się wspieranie szkół ogólnodostępnych i podnoszenie jakości edukacji włączającej. W ramach realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” powstaną założenia oraz zasady funkcjonowania tych placówek. […]

Pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej umożliwi weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej. Wykorzystanie środków finansowych zapewni szkołom dostęp do sprzętu specjalistycznego, niezbędny do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, w rejonie objętym działaniami każdego z nowo powstałych 16 SCWEW.

Planowane działania mają charakter nowatorski i doprowadzą do zmiany systemowej.

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu: 35 494 183,55 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 29 914 497,90 zł

za: https://www.ore.edu.pl/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *