Apel uczestników Konferencji kierowany do Władz Rzeczypospolitej Polskiej

 

Apel uczestników Konferencji
„Edukacja włączająca – ideologia inkluzji w realiach szkolnych”, kierowany do Władz Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgromadzeni na Konferencji „Edukacja włączająca – ideologia inkluzji w realiach szkolnych” w dniu 19 listopada 2022 roku w Krakowie kierują do Władz Rzeczypospolitej Polskiej apel o:

  1. wycofanie rządowego projektu Ustawy „O wsparciu ucznia, dziecka i rodziny” (projekt UD 319), zamykającej etap wprowadzania w Polsce edukacji włączającej;
  2. wstrzymanie prac wdrażających edukację włączającą w polskich szkołach;
  3. kierowanie uczniów z niepełnosprawnością do szkół i oddziałów odpowiadających ich rzeczywistym potrzebom.

Pragniemy, by Władze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży kierowały się dobrem dziecka i Polską Racją Stanu.

Apel przyjęto  przez aklamację.

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 19 listopada 2022 roku

 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *