Skandal! Szkoły specjalne dyskryminowane w oficjalnych dokumentach Urzędów Marszałkowskich Województw

UWAGA! PILNE! Ruch Ochrony Szkoły podjął obywatelską interwencję po dokonaniu analizy dokumentów oficjalnie zatwierdzonych i upublicznionych na  urzędowych stronach Urzędów Marszałkowskich wielu województw, a dotyczących Programu Fundusze Europejskie 2021-2027 . Powtarzające się w wielu z nich niemal identyczne, skandaliczne sformułowania:  „Szkoły specjalne i inne placówki edukacyjne, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia są jednoznacznie dyskryminujące szkoły specjalne – uczniów, pracowników, rodziców i państwowe instytucje  oświatowe.

W wysłanych pismach do Marszałków Województw [poniżej przykładowe] protestujemy wobec stygmatyzowania środowiska szkolnictwa specjalnego i wzywamy do usunięcia dyskryminujących zapisów oraz do zapewnienia finansowania szkół specjalnych! Oczekujemy, że przedstawiciele władz  oraz  posłowie podejmą natychmiastową interwencję wobec tak jaskrawego łamania praw konstytucyjnych obywateli RP oraz podważania zasad polskiego systemu oświatowego, którego istotnym elementem jest szkolnictwo specjalne.

Absorbcja środków z Unii Europejskiej w żadnym razie nie może prowadzić do rezygnacji z autonomii polskiej oświaty!

ROS

—————————————————————————————

 

Ruch Ochrony Szkoły                                                                Warszawa 7.02.2023 r.

kontakt@ruchochronyszkoly.pl

https://ruchochronyszkoly.pl

                                                                 Marszałek Województwa Mazowieckiego

                     Szanowny Pan

                   Adam Struzik

                                                    urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Szanowny Panie Marszałku,

W imieniu rodziców, nauczycieli i pracowników oświaty skupionych w Organizacjach tworzących Ruch Ochrony Szkoły wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacyjnych praktyk podjętych przez władze samorządowe reprezentowane przez Pana Marszałka poprzez akceptację zapisów zawartych w upublicznionym dokumencie  Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w brzmieniu:

 „Szkoły specjalne i inne placówki edukacyjne, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia”. [s.109]

 

Zapis ten wprost dyskryminuje grupę uczniów uczęszczających do placówek specjalnych – czyli najbardziej pokrzywdzone przez los dzieci –  ich rodziny oraz kadry dydaktyczne i administracyjne tych szkół.  Specjalistycznym placówkom stanowiącym istotną część systemu oświaty w Polsce odmawia się możliwości korzystania z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie. Stawia się im poniżające, krzywdzące i nieuzasadnione zarzuty, pomawiając, iż „prowadzą do segregacji lub utrzymują segregację”.

Naruszona została  cześć i godność osób uczęszczających do placówek specjalnych oraz ich pracowników,  co nosi wszystkie cechy zniesławienia [art. 212 § 1 Kodeksu karnego].  Zawarte sformułowania poniżają uczniów i pracowników szkół specjalnych i w dużym stopniu mogą narazić te wyjątkowo ważne placówki oświatowe na utratę zaufania w oczach opinii publicznej. Może to  przynieść trudne do wyobrażenia bezpośrednie szkody tych osób i instytucji oraz poważne szkody społeczne o dużym zasięgu. Doszło tu do zniesławienia nie tylko pojedynczych osób, ale równocześnie – państwowych instytucji. Ich stygmatyzowanie jest cynicznie ukryte pod pozorem przeciwdziałania segregacji.

W istocie uczniowie uczęszczający do szkół specjalnych, co jest powszechnie wiadomo i co należy mocno podkreślić,  otrzymują wysokiej klasy wsparcie i fachową pomoc, jakiej inne placówki oświatowe nie są w stanie świadczyć w zakresie szczególnie skomplikowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Szczególnie oburza fakt, iż jednocześnie przestrzeganie  „równych praw”, przeciwdziałanie wykluczeniu i praktykom antydyskryminacyjnym jest przedstawiane jako istotna część założeń ideowych projektów UE, z których pochodzą Fundusze Europejskie. Nosi to znamiona stosowania podwójnych standardów wobec różnych podmiotów i grup społecznych, co jest istotną cechą dyskryminacji.

Analiza dokumentu wskazuje na podporządkowanie polskiego systemu edukacji programowi inkluzyjnej szkoły funkcjonującemu w wielu krajach Europy, gdzie edukacja stanowi katalizator zmian społecznych według ideologii neomarksistowskiej. Model ten stoi w jaskrawej sprzeczności z polskim prawem, tradycją i wartościami. W Polsce, zbudowanej na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, nie ma szkół, które prześladowałyby i dyskryminowały dzieci.  Podkreślanie tych zjawisk w Programie Fundusze Europejskie 2021-2027  wskazuje na kopiowanie zawartości obcych dokumentów, niepolskiego pochodzenia i niepasujących do polskiej rzeczywistości.

Nie zgadzamy się na zakłamywania polskiej rzeczywistości i sztuczne zaszczepianie w niej szkodliwych dla Polski wzorów.

Wzywamy Pana Marszałka do natychmiastowego usunięcia dyskryminacyjnych zapisów zawartych w oficjalnie publikowanych dokumentach oraz do zamieszczenia w ich miejsce przeprosin, skierowanych do nauczycieli, personelu i organów prowadzących szkół specjalnych, a także rodziców, którzy umieścili swoje dzieci w tych szkołach, w związku z krzywdzącymi ideologicznymi oskarżeniami.

Jednocześnie oczekujemy równego dostępu do środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju szkół specjalnych, zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami władz państwowych i samorządowych.

Z poważaniem

Koordynatorzy Ruchu Ochrony Szkoły

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – Magdalena Czarnik

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – Magdalena Chmielewska

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

https://ruchochronyszkoly.pl/o-nas/lista-sygnatariuszy/

Do wiadomości: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałkowie Sejmu RP, Minister Edukacji i Nauki


Ruch Ochrony Szkoły                                                                Warszawa 7.02.2023 r.

kontakt@ruchochronyszkoly.pl

https://ruchochronyszkoly.pl

 

Marszałek Województwa Lubelskiego

                                Szanowny Pan

                                         Jarosław Stawiarski

                                 info@lubelskie.pl

 

Szanowny Panie Marszałku,

W imieniu rodziców, nauczycieli i pracowników oświaty skupionych w Organizacjach tworzących Ruch Ochrony Szkoły wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacyjnych praktyk podjętych przez władze samorządowe reprezentowane przez Pana Marszałka poprzez akceptację zapisów zawartych w upublicznionym dokumencie  Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w brzmieniu:

 „Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia”[s.119]

Zapis ten wprost dyskryminuje grupę uczniów uczęszczających do placówek specjalnych – czyli najbardziej pokrzywdzone przez los dzieci –  ich rodziny oraz kadry dydaktyczne i administracyjne tych szkół.  Specjalistycznym placówkom stanowiącym istotną część systemu oświaty w Polsce odmawia się możliwości korzystania z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie. Stawia się im poniżające, krzywdzące i nieuzasadnione zarzuty, pomawiając, iż „prowadzą do segregacji lub utrzymują segregację”.

Naruszona została  cześć i godność osób uczęszczających do placówek specjalnych oraz ich pracowników,  co nosi wszystkie cechy zniesławienia [art. 212 § 1 Kodeksu karnego].  Zawarte sformułowania poniżają uczniów i pracowników szkół specjalnych i w dużym stopniu mogą narazić te wyjątkowo ważne placówki oświatowe na utratę zaufania w oczach opinii publicznej. Może to  przynieść trudne do wyobrażenia bezpośrednie szkody tych osób i instytucji oraz poważne szkody społeczne o dużym zasięgu. Doszło tu do zniesławienia nie tylko pojedynczych osób, ale równocześnie – państwowych instytucji. Ich stygmatyzowanie jest cynicznie ukryte pod pozorem przeciwdziałania segregacji.

W istocie uczniowie uczęszczający do szkół specjalnych, co jest powszechnie wiadomo i co należy mocno podkreślić,  otrzymują wysokiej klasy wsparcie i fachową pomoc, jakiej inne placówki oświatowe nie są w stanie świadczyć w zakresie szczególnie skomplikowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Szczególnie oburza fakt, iż jednocześnie przestrzeganie  „równych praw”, przeciwdziałanie wykluczeniu i praktykom antydyskryminacyjnym jest przedstawiane jako istotna część założeń ideowych projektów UE, z których pochodzą Fundusze Europejskie. Nosi to znamiona stosowania podwójnych standardów wobec różnych podmiotów i grup społecznych, co jest istotną cechą dyskryminacji.

Analiza dokumentu wskazuje na podporządkowanie polskiego systemu edukacji programowi inkluzyjnej szkoły funkcjonującemu w wielu krajach Europy, gdzie edukacja stanowi katalizator zmian społecznych według ideologii neomarksistowskiej. Model ten stoi w jaskrawej sprzeczności z polskim prawem, tradycją i wartościami. W Polsce, zbudowanej na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, nie ma szkół, które prześladowałyby i dyskryminowały dzieci.  Podkreślanie tych zjawisk w Programie Fundusze Europejskie 2021-2027  wskazuje na kopiowanie zawartości obcych dokumentów, niepolskiego pochodzenia i niepasujących do polskiej rzeczywistości.

Nie zgadzamy się na zakłamywania polskiej rzeczywistości i sztuczne zaszczepianie w niej szkodliwych dla Polski wzorów.

Wzywamy Pana Marszałka do natychmiastowego usunięcia dyskryminacyjnych zapisów zawartych w oficjalnie publikowanych dokumentach oraz do zamieszczenia w ich miejsce przeprosin, skierowanych do nauczycieli, personelu i organów prowadzących szkół specjalnych, a także rodziców, którzy umieścili swoje dzieci w tych szkołach, w związku z krzywdzącymi ideologicznymi oskarżeniami.

Jednocześnie oczekujemy równego dostępu do środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju szkół specjalnych, zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami władz państwowych i samorządowych.

Z poważaniem

Koordynatorzy Ruchu Ochrony Szkoły

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – Magdalena Czarnik

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – Magdalena Chmielewska

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

https://ruchochronyszkoly.pl/o-nas/lista-sygnatariuszy/

Do wiadomości: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałkowie Sejmu RP, Minister Edukacji i Nauki


Ruch Ochrony Szkoły                                                                Warszawa 7.02.2023 r.

kontakt@ruchochronyszkoly.pl

https://ruchochronyszkoly.pl

 

Marszałek Województwa Lubuskiego

                                   Szanowna Pani

                                            Elżbieta Anna Polak

                                                          kancelaria.ogolna@lubuskie.pl

Szanowna Pani Marszałek,

W imieniu rodziców, nauczycieli i pracowników oświaty skupionych w Organizacjach tworzących Ruch Ochrony Szkoły wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacyjnych praktyk podjętych przez władze samorządowe reprezentowane przez Panią Marszałek poprzez akceptację zapisów zawartych w upublicznionym dokumencie  Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w brzmieniu:

„Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia”[s.107]

Zapis ten wprost dyskryminuje grupę uczniów uczęszczających do placówek specjalnych – czyli najbardziej pokrzywdzone przez los dzieci –  ich rodziny oraz kadry dydaktyczne i administracyjne tych szkół.  Specjalistycznym placówkom stanowiącym istotną część systemu oświaty w Polsce odmawia się możliwości korzystania z funduszy europejskich w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie.  Stawia się im poniżające, krzywdzące i nieuzasadnione zarzuty, pomawiając, iż „prowadzą do segregacji lub utrzymują segregację”.

Naruszona została  cześć i godność osób uczęszczających do placówek specjalnych oraz ich pracowników,  co nosi wszystkie cechy zniesławienia [art. 212 § 1 Kodeksu karnego].  Zawarte sformułowania poniżają uczniów i pracowników szkół specjalnych i w dużym stopniu mogą narazić te wyjątkowo ważne placówki oświatowe na utratę zaufania w oczach opinii publicznej. Może to  przynieść trudne do wyobrażenia bezpośrednie szkody tych osób i instytucji oraz poważne szkody społeczne o dużym zasięgu. Doszło tu do zniesławienia nie tylko pojedynczych osób, ale równocześnie – państwowych instytucji. Ich stygmatyzowanie jest cynicznie ukryte pod pozorem przeciwdziałania segregacji.

W istocie uczniowie uczęszczający do szkół specjalnych, co jest powszechnie wiadomo i co należy mocno podkreślić,  otrzymują wysokiej klasy wsparcie i fachową pomoc, jakiej inne placówki oświatowe nie są w stanie świadczyć w zakresie szczególnie skomplikowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Szczególnie oburza fakt, iż jednocześnie przestrzeganie  „równych praw”, przeciwdziałanie wykluczeniu i praktykom antydyskryminacyjnym jest przedstawiane jako istotna część założeń ideowych projektów UE, z których pochodzą Fundusze Europejskie. Nosi to znamiona stosowania podwójnych standardów wobec różnych podmiotów i grup społecznych, co jest istotną cechą dyskryminacji.

Analiza dokumentu wskazuje na podporządkowanie polskiego systemu edukacji programowi inkluzyjnej szkoły funkcjonującemu w wielu krajach Europy, gdzie edukacja stanowi katalizator zmian społecznych według ideologii neomarksistowskiej. Model ten stoi w jaskrawej sprzeczności z polskim prawem, tradycją i wartościami. W Polsce, zbudowanej na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, nie ma szkół, które prześladowałyby i dyskryminowały dzieci.  Podkreślanie tych zjawisk w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie 2021-2027  wskazuje na kopiowanie zawartości obcych dokumentów, niepolskiego pochodzenia i niepasujących do polskiej rzeczywistości.

Nie zgadzamy się na zakłamywania polskiej rzeczywistości i sztuczne zaszczepianie w niej szkodliwych dla Polski wzorów.

Wzywamy Panią Marszałek do natychmiastowego usunięcia dyskryminacyjnych zapisów zawartych w oficjalnie publikowanych dokumentach oraz do zamieszczenia w ich miejsce przeprosin, skierowanych do nauczycieli, personelu i organów prowadzących szkół specjalnych, a także rodziców, którzy umieścili swoje dzieci w tych szkołach, w związku z krzywdzącymi ideologicznymi oskarżeniami.

Jednocześnie oczekujemy równego dostępu do środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju szkół specjalnych, zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami władz państwowych i samorządowych.

Z poważaniem

Koordynatorzy Ruchu Ochrony Szkoły

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – Magdalena Czarnik

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – Magdalena Chmielewska

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

https://ruchochronyszkoly.pl/o-nas/lista-sygnatariuszy/

Do wiadomości: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałkowie Sejmu RP, Minister Edukacji i Nauki


 

Ruch Ochrony Szkoły                                                                Warszawa 7.02.2023 r.

kontakt@ruchochronyszkoly.pl

https://ruchochronyszkoly.pl

 

                                                                  Marszałek Województwa Małopolskiego

                       Szanowny Pan

                            Witold Kozłowski

                                           urzad@umwm.malopolska.pl

 

Szanowny Panie Marszałku,

W imieniu rodziców, nauczycieli i pracowników oświaty skupionych w Organizacjach tworzących Ruch Ochrony Szkoły wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacyjnych praktyk podjętych przez władze samorządowe reprezentowane przez Pana Marszałka poprzez akceptację zapisów zawartych w upublicznionym dokumencie  Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w brzmieniu:

„Szkoły specjalne i inne placówki prowadzące do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia” [s.128] 

Zapis ten wprost dyskryminuje grupę uczniów uczęszczających do placówek specjalnych – czyli najbardziej pokrzywdzone przez los dzieci –  ich rodziny oraz kadry dydaktyczne i administracyjne tych szkół.  Specjalistycznym placówkom stanowiącym istotną część systemu oświaty w Polsce odmawia się możliwości korzystania z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie. Stawia się im poniżające, krzywdzące i nieuzasadnione zarzuty, pomawiając, iż „prowadzą do segregacji lub utrzymują segregację”.

Naruszona została  cześć i godność osób uczęszczających do placówek specjalnych oraz ich pracowników,  co nosi wszystkie cechy zniesławienia [art. 212 § 1 Kodeksu karnego].  Zawarte sformułowania poniżają uczniów i pracowników szkół specjalnych i w dużym stopniu mogą narazić te wyjątkowo ważne placówki oświatowe na utratę zaufania w oczach opinii publicznej. Może to  przynieść trudne do wyobrażenia bezpośrednie szkody tych osób i instytucji oraz poważne szkody społeczne o dużym zasięgu. Doszło tu do zniesławienia nie tylko pojedynczych osób, ale równocześnie – państwowych instytucji. Ich stygmatyzowanie jest cynicznie ukryte pod pozorem przeciwdziałania segregacji.

W istocie uczniowie uczęszczający do szkół specjalnych, co jest powszechnie wiadomo i co należy mocno podkreślić,  otrzymują wysokiej klasy wsparcie i fachową pomoc, jakiej inne placówki oświatowe nie są w stanie świadczyć w zakresie szczególnie skomplikowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Szczególnie oburza fakt, iż jednocześnie przestrzeganie  „równych praw”, przeciwdziałanie wykluczeniu i praktykom antydyskryminacyjnym jest przedstawiane jako istotna część założeń ideowych projektów UE, z których pochodzą Fundusze Europejskie. Nosi to znamiona stosowania podwójnych standardów wobec różnych podmiotów i grup społecznych, co jest istotną cechą dyskryminacji.

Analiza dokumentu wskazuje na podporządkowanie polskiego systemu edukacji programowi inkluzyjnej szkoły funkcjonującemu w wielu krajach Europy, gdzie edukacja stanowi katalizator zmian społecznych według ideologii neomarksistowskiej. Model ten stoi w jaskrawej sprzeczności z polskim prawem, tradycją i wartościami. W Polsce, zbudowanej na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, nie ma szkół, które prześladowałyby i dyskryminowały dzieci.  Podkreślanie tych zjawisk w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027  wskazuje na kopiowanie zawartości obcych dokumentów, niepolskiego pochodzenia i niepasujących do polskiej rzeczywistości.

Nie zgadzamy się na zakłamywania polskiej rzeczywistości i sztuczne zaszczepianie w niej szkodliwych dla Polski wzorów.

Wzywamy Pana Marszałka do natychmiastowego usunięcia dyskryminacyjnych zapisów zawartych w oficjalnie publikowanych dokumentach oraz do zamieszczenia w ich miejsce przeprosin, skierowanych do nauczycieli, personelu i organów prowadzących szkół specjalnych, a także rodziców, którzy umieścili swoje dzieci w tych szkołach, w związku z krzywdzącymi ideologicznymi oskarżeniami.

Jednocześnie oczekujemy równego dostępu do środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju szkół specjalnych, zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami władz państwowych i samorządowych.

Z poważaniem

Koordynatorzy Ruchu Ochrony Szkoły

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – Magdalena Czarnik

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – Magdalena Chmielewska

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

https://ruchochronyszkoly.pl/o-nas/lista-sygnatariuszy/

Do wiadomości: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałkowie Sejmu RP, Minister Edukacji i Nauki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *