ROS alarmuje Wojewodów w kwestii dyskryminacji szkół specjalnych

ROS skierował 11.02 b.r. pisma do wszystkich Wojewodów w tej skandalicznej sprawie wraz z pismami, wcześniej wysłanymi do Marszałków Województw. Liczymy na pilne naprawienie krzywd wyrządzonych szkołom specjalnym!

 

Chcemy zwrócić uwagę na karygodny zapis, jaki pojawił się na stronach internetowych Marszałków Województw w dokumentach Program Fundusze Europejskie 2021-2027.

Ten przykry incydent przybliżają pisma skierowane do Marszałków w tej sprawie (w załączeniu) w ostatnich dniach wraz z załącznikami, które są wykazem źródłowych cytatów z dokumentów Program Fundusze Europejskie 2021-2027 dla poszczególnych województw.

W imię fałszywie pojmowanej ideologii „równości” dzieci niepełnosprawnych z dziećmi w normie, szkoły specjalne zostały pozbawione środków finansowych z Programu Fundusze Europejskie 2021-2027 we wszystkich województwach, a w wielu wypadkach – oczernione i poddane wykluczeniu.

Szkoły specjalne to placówki o nierzadko długich tradycjach, których wysoko wyspecjalizowana kadra jest szczególnie oddana pracy z młodzieżą dotkniętą najcięższymi dysfunkcjami. Według opinii i badań, szkoły te są najwyżej cenione przez rodziców, stanowiąc dla dzieci niepełnosprawnych bezpieczne i rozwojowe środowisko. Powinny być należycie finansowane, a nie pomijane i dyskryminowane.

Pozostajemy z nadzieją, że sprawa zostanie wyjaśniona, a oczernianie i deskrydetowanie państwowych instytucji w imię europejskiej ideologii inkluzji (edukacji włączającej) nigdy więcej nie będzie miało miejsca….

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *