ROS popiera projekt ustawy! Cel: mniej komórek w szkołach

ROS popiera projekt ustawy! Cel: mniej komórek w szkołach

W ciągu ostatnich lat nastąpił wśród nastolatków gwałtowny wzrost popularności korzystania z telefonów komórkowych. Zjawisko to obecne jest również w szkołach i negatywnie wpływa m. in. na efektywność nauczania, zwiększając zarazem ryzyko niebezpiecznych praktyk wśród uczniów, związanych z cyberprzemocą. Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy wprowadzającej odpowiednie zmiany w obecnym prawie.

ORDO IURIS

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *