Relacja z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w gmachu UW przez MEiN przy udziale UNICEF

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z transmisją z Konferencji zorganizowanej w gmachu UW przez MEiN przy udziale UNICEF pod nazwą “Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”.

Udział w konferencji wzięli:  Pełnomocnik Rządu RP ds. edukacji włączającej, Pełnomocnik Rządu RP ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, przedstawiciele UNICEF, UW, władze samorządowe w osobach wiceprezydentów miast i liczni propagatorzy inkluzji z kraju i zagranicy.

W ramach pytań od publiczności głos zabrało dwoje ekspertów uczestniczących we wcześniejszej Konferencji Ruchu Ochrony Szkoły.

– pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników (od -6:28 )

– pan Tadeusz Adamiec, wieloletni dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie ( od -6:20 )

Oświadczenie Ruchu Ochrony Szkoły zostało złożone formalnie na ręce moderatora Konferencji z ramienia UNICEF –  jako nasz głos w debacie.

ZAPRASZAMY !

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *