Groźna iluzja inkluzji – edukacja włączająca jako metoda na dekonstrukcję oświaty

Edukacja włączająca realizuje rodzaj zaprogramowanej i sowicie opłacanej rewolucji kulturowej. Tym razem ideologiczny „marsz przez instytucje” maszeruje poprzez polski system oświaty. Co gorsza – przewrót kulturowy dokonywany jest z wykorzystaniem kolejnej mniejszości społecznej.

Dotychczasowa lewicowa metoda poruszania antydyskryminacyjnych strun sprawdziła się i przyniosła pożądaną dekonstrukcję tradycyjnych społeczności i narodów z wykorzystaniem mniejszości etnicznych, grup imigrantów, kobiet, mniejszości seksualnych i osób z zaburzoną płciowością. W wypadku edukacji włączającej mniejszość ratowana przed „złem tego świata” to – o grozo! – dzieci i młodzież z rozmaitymi, rozwojowymi i nabytymi dysfunkcjami. Pod pozorem obrony interesów tej grupy uczniów podejmowane są konkretne, wręcz niszczące, działania. Są one szkodliwe i dla tych uczniów, i dla całego otoczenia szkolnego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ na PCh24.pl

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *