Konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły

Dnia 9  maja 2024 o godz. 12.00 pod Kancelaria Prezydenta RP odbyła się konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. KROPS, który zrzesza już ponad 60 organizacji społecznych: oświatowych, rodzicielskich, kombatanckich, polonijnych, wolnościowych (ostatnio dołączyło 15 organizacji z Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – lista wszystkich organizacji w załączeniu), złożył pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym ocenia krytycznie zmiany wprowadzane przez MEN i wzywa głowę państwa do działań mających na celu ocalenie w polskiej szkole tego, co jest najbardziej wartościowe i ważne.

Konferencję prowadziła Agnieszka Pawlik-Regulska, polonistka, nauczyciel dyplomowany, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, która mówiła też o niezadowoleniu nauczycieli z wprowadzenia na początku kwietnia rozporządzenia zakazującego zadawania obowiązkowych prac domowych.

Głos zabrał Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, zwracając uwagę na szkodliwość rozporządzenia o pracach domowych dla relacji rodzinnych oraz na niebezpieczne zmiany w podstawach programowych.

Następnie wypowiadała się Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników szkolnych do języka polskiego, a także licznych pomocy metodycznych, była konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej, współzałożycielka Ruchu Ochrony Szkoły, która zwróciła uwagę na brak poparcia dla działań MEN ze strony rodziców oraz krótko omówiła najbardziej groźne zmiany w podstawach programowych, zwracając uwagę na tendencję do obniżania poziomu edukacji.

Następnie wypowiadał się mecenas Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris, który podkreślił pierwszeństwo wychowawcze rodziców oraz omówił kwestię wprowadzanej przez MEN zamiast

Na końcu głos zabrał Bartosz Kopczyński, autor wielu publikacji i analiz poświęconych edukacji, prezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej, który wspomniał o Europejskim Obszarze Edukacji, ukazując szerszy kontekst wprowadzanych przez MEN zmian.

Na koniec Agnieszka Pawlik-Regulska zaprezentowała model szkoły, o który walczy KROPS: m.in. opartej na klasycznych wartościach, kształtującej takie cnoty jak pracowitość, wytrwałość, wychowującej w duchu umiłowania Ojczyzny, opartej o kanon reprezentujący polski kod kulturowy, uznającej klasyczny model rodziny, kształtującej obiektywne podejście do sfery płciowości człowieka, uczącej odpowiedzialnego podejścia do spraw płodności, wzmacniającej autorytet nauczyciela oraz respektującej zasadę pierwszeństwa wychowawczego rodziców, a także dbającej owysoki poziom kształcenia, szkoły suwerennej i autonomicznej.

Na koniec członkowie KROPS-u zaapelowali do Prezydenta o poważną debatę dotyczącą edukacji.

Konferencja towarzyszyła złożeniu w Kancelarii Prezydenta pisma, w którym KROPS zwraca uwagę na niebezpieczne dla polskiej szkoły decyzje i zamierzenia MEN, apelując, by ochrona polskiej szkoły stała się jednym z priorytetów głowy państwa.

Wcześniej (29.04) Koalicja złożyła już skierowaną do Prezydenta petycję z apelem o złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności rozporządzenia o ograniczeniu obowiązkowych prac domowych z Konstytucją i ustawami wyższego rzędu.

LISTA KOALICJANTÓW Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły na dzień 9.05.2024

1. Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
2. Ruch Ochrony Szkoły
3. Serce Wolności
4. Wolni Orzesze
5. Fundacja Polskie Veto
6. Śląski Porządek
7. Mur Przytomnych Poznań
8. Stowarzyszenie „Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń”
9. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
10. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
11. Prawa Młodzież
12. Stowarzyszenie Śląska Husaria
13. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk
14. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
15. Centrum Rozwoju im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Łódź
16. Fundacja Cegiełka dla Wolności Słowa
17. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka
18. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia – Medycy Nadziei
19. Fundacja Ordo Medicus
20. Stowarzyszenie Świadome Gryfice’22
21. PIAST-Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata
22. Towarzystwo Wiedzy Społecznej
23. MFA, Fundacja Outbox
24. Pabjanie
25. Stowarzyszenie „Wybór – nie przymus”
26. Rodzice Chronią Dzieci
27. Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia
28. Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. dr. med. J. Rötzera
29. Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski
30. Fundacja Głos dla Życia
31. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
32. Stowarzyszenie Przedszkole Aniołów Stróżów
33. Stowarzyszenie „Żyj dla Innych”
34. Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
35. Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego, Opole Lubelskie
36. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
37. Centrum Życia i Rodziny
38. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowywania
39. Grupa Łącznik
40. Małopolski Bunt, Ruch 16 postulatów
41. Fundacja Nowe Spektrum
42. Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia”
43. Fundacja Mamy i Taty
44. Fundacja Osuchowa
Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe Środowisk Patriotycznych okręgu siedlecko-ostrołęckiego
45. Fundacja Pro Prawo do Życia Siedlce
46. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
47. Patriotyczne Siedlce
48. Patrioci doliny Liwca
49. Stowarzyszenie Koliber Siedlce
Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
50. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
51. Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Wolność i Niezawisłość
52. Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”
53. Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej
54. Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
55. Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego
56. Stowarzyszenie Prawo do Prawdy
57. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Mazowsze-Północ
58. Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich Lublin
59. Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie
60. Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego.
61. Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć
62. Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław
63. Okręg Warszawa 27 Wołyńskiej Dyw. Piechoty
64. Rada Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *