UWAGA! „Wiedza o zdrowiu” i seksualizacja ma wkroczyć do szkół 1. września

25 stycznia 2024 roku powiadomiono o wprowadzeniu do polskich szkół „Wiedzy o zdrowiu” – od klasy 1. począwszy. Na stronie gov.pl czytamy groźną zapowiedź:

„Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, zwrócił się z apelem do Barbary Nowackiej, Ministry [zachowana forma oryginalna!] Edukacji Narodowej, o rozważenie włączenia do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie „Wiedza o Zdrowiu”, wzorowanego na przedmiocie „Wiedza o Społeczeństwie”. Treści tego zapowiedzianego przedmiotu, jak: „świadomość zdrowotna i profilaktyka”, „kontrola zdrowia”, „jakość życia”, „skuteczność szczepień ochronnych” i inne zostały bezpośrednio przeniesione z zaleceń WHO, UNICEF i Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Znamy depopulacyjne cele ich twórców! Wiemy o edukacji seksualnej w stylu LGBT, która jest implementowana pod szyldem edukacji zdrowotnej w wielu krajach. Wiemy o promowanej tam neuroróżnorodności!

Deklaracja Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta  nie pozostawia złudzeń: „Edukacja zdrowotna pozwoli także na poruszenie kwestii takich jak seksualność, profilaktyka związana z zdrowiem psychicznym, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności.”

Nie będzie już potrzebny w szkole osobny, drażniący świadomych rodziców przedmiot „edukacja seksualna”. Kwestia zostanie załatwiona w białych rękawiczkach pod przykrywką troski o szeroko pojęte zdrowie ucznia.

Rodzice utracą  prawa do wychowania dziecka zgodnie z własnym sumieniem!

Do „Apelu” rzecznika dołączono od razu scenariusz zajęć dla klas 1-3 z zakresu nieistniejącego jeszcze przedmiotu, przygotowany  we współpracy z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, podległym MEN.

Nowy przedmiot powiela treści dawno realizowane w szkołach, por. cytat z materiałów ORE z 2019 r.

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia, a ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów na tym etapie odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest więc kształtowanie prozdrowotnych postaw uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.

Przedmioty, w ramach których realizowane są treści z zakresu edukacji zdrowotnej, to: j. polski, j. obcy, przyroda, a nawet plastyka i muzyka, w klasach wyższych: geografia, biologia, chemia, WOS i oczywiście ponadobowiązkowy WDŻ.

Analiza podstaw programowych nie pozostawia wątpliwości! Od lat treści te występują, a nawet są akcentowane w osobnych dostępnych materiałach Ośrodka Rozwoju Edukacji, jak: Edukacja zdrowotna w podstawie programowej.

Nie ma więc wątpliwości, że obiektem zainteresowania pseudo zdrowotnych edukatorów, a faktycznie – deprawatorów LGBT –  są najmłodsi uczniowie!

Rodzice, wyraźcie swój protest!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *