Matematyka bez liczenia w pamięci? – MEN zmienia podstawy programowe

Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności poprosiło o analizę proponowanych zmian w zakresie nauczania matematyki. Została ona przygotowana przez mgr Danutę Szaniawską, nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej i liceum oraz dr Marię Gokieli, nauczycielkę matematyki w liceum, adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorki opracowania zwróciły m.in. uwagę na usunięcie z celów kształcenia matematycznego w klasach IV-VIII sformułowania „lub w działaniach trudniejszych”, co skomentowały w następujący sposób:

Zmiana ta oznacza, że w szkole podstawowej uczeń ma zdobyć, umiejętność wykonywania jedynie „nieskomplikowanych obliczeń”.  O ile na tym poziomie nie mamy definicji tego, co jest trudniejsze, a co nieskomplikowane, zmiana ta znajduje jednak konkretne odzwierciedlenie w modyfikacji treści nauczania i warunków jego realizacji, o czym poniżej. Jest zmianą naruszającą „kręgosłup” obecnego kształcenia matematycznego, zaplanowanego w sposób bardzo rozsądny i przemyślany.

Zwrócona została także uwaga na wycofanie nacisku na umiejętność liczenia w pamięci na rzecz korzystania z kalkulatorów (klasy IV-VI oraz VII-VIII) oraz usunięcie działów kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa z treści w klasach VII-VIII.

Znajdujemy tu konkretne odzwierciedlenie modyfikacji pierwszego celu kształcenia matematycznego: sprawność rachunkowa. Usunięcie cytowanego wyżej fragmentu podstawy programowej  oznacza w praktyce odejście od ważnej zasady kształtowania liczenia pamięciowego  i pisemnego i ich niezbitych, wymienionych w tymże komentarzu zalet.

Jest to zasadnicza zmiana w podejściu do nauczania matematyki. Dziwi, że tę zmianę podpisują te same osoby, które pisały poprzednią podstawę i jej uzasadnienie (dr hab. Maciej Borodzik, dr Michał Krych).

Omawiając proponowane zmiany dotyczące szkół ponadpodstawowych panie zwracają uwagę na kilka dyskusyjnych cięć:

Natomiast znaczne wątpliwości budzą usunięcia:

  1. korzystania z tablic i kalkulatora (!) dla odczytu wartości funkcji trygonometrycznych (zakres podstawowy, a co gorsza także rozszerzony! – chyba jest to przeoczenie?)
  2. odchylenia standardowego (zakres podstawowy, a co gorsza także rozszerzony! – chyba jest to przeoczenie?)
  3. równanie okręgu (zakres rozszerzony),
  4. nierówności trygonometrycznych (zakres rozszerzony).

Każda ze zmian opatrzona jest wyczerpującym komentarzem, z którym zapoznać można się, czytając całe opracowanie, do czego zachęcamy.

więcej na:

https://nauczycieledlawolnosci.pl/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *