30.01.2024 Przedstawiciele Ruchu Ochrony Szkoły spotkali się z Wiceminister Edukacji

W dniu 30.01.2024 r. przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Ruchu Ochrony Szkoły spotkali się z Wiceminister Edukacji, panią Izabelą Ziętką w celu uzyskania odpowiedzi na szereg pytań dotyczących aktualnych i przyszłych problemów polskiej szkoły.

Na wiele z zadawanych pytań – w tym dotyczących edukacji seksualnej i zmian programowych – nie uzyskaliśmy, niestety, od pani minister konkretnych odpowiedzi.

Dowiedzieliśmy się jednak, iż kontynuowane będzie realizowanie projektu szkodliwej edukacji włączającej, a w tym stworzenie 308 nowych placówek – Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej. W naszej opinii przyczyni się to do wysycania kadry najlepszych specjalistów ze szkół specjalnych i w efekcie doprowadzi do osłabienia tych placówek, a w przyszłości – do ich likwidacji.

Niejasności w wielu kwestiach pozostały, a wobec najnowszych doniesień z MEN wyrażamy nasz poważny niepokój o przyszłość polskiej szkoły.

Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Edukacyjnej,

Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy – twórca podręczników,

Magdalena Czarnik- Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci,

Magdalena Trojanowska – Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci,

Magdalena Chmielewska – Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *