Cytaty dyskryminujące szkoły specjalne skopiowane z Umowy Partnerstwa z UE do dokumentów samorządów województw

W odpowiedzi na zapytania upubliczniamy cytaty będące podstawą interwencji ROS. Zainteresowanych przepraszamy za konieczność dosłownych przytoczeń tych dyskryminujących cytatów. Jednocześnie informujemy, iż  fragmenty te są w przeważającej liczbie wprost zaczerpnięte z umowy partnerstwa pomiędzy Polską a…

Konwencja Stambulska to KRUCJATA a nie traktat. Za cel ma przebudowę społeczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się  z opinią amerykańsko-izraelskiego uczonego przedłożonej Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie genderowej Konwencji stambulskiej: ------------------------------------ Prof. Eugene Kontorovich, amerykańsko-izraelski prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym oraz międzynarodowym, przekazał polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię „przyjaciela sądu”…

POLECAMY! Barbara Nowak: Manifest Komunistyczny edukacji włączającej

Każde dziecko jest w tym systemie poszkodowane. Beneficjentami są ideolodzy Na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji znajduje się wiele dokumentów dotyczących wprowadzania edukacji włączającej, zwanej także inkluzyjną. Edukacji, która w zamyśle ideologicznym ma w każdej szkole polskiej harmonijnie połączyć w klasach dzieci…