Odezwa Uczestników II Forum Organizacji Prorodzinnych w Warszawie

W imieniu Organizacji obradujących podczas II Forum Organizacji Prorodzinnych w Warszawie w dn. 29.07.2023 r. oświadczamy z troską, iż od lat jesteśmy świadkami bierności władz Państwa Polskiego wobec postępującej głębokiej erozji życia społecznego w Polsce. Poważne zaniechania występują w szeroko pojętym kształceniu, wychowaniu oraz ochronie zdrowia dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Protestujemy wobec wieloletniej bezczynności i nieskuteczności rządzących w takich kluczowych kwestiach, jak:

– ochrona dzieci poczętych oraz zdrowia,

– zapaść demograficzna,

– seksualizacja dzieci i młodzieży [media, Internet, szkoła, kultura, przestrzeń miast, handel, reklama etc.],

– edukacja włączająca [inkluzja] w systemie oświatowym,

– ekspansja gender, zaburzeń tożsamości, tranzycji,

– delegalizacja pornografii,

– uzależnienia dzieci i młodzieży [alkohol, narkotyki, smartfony],

– brutalizacja i wulgaryzacja form życia społecznego

– ideologiczny ekologizm.

Skuteczne formy przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom, poprzez właściwie stanowione i skutecznie egzekwowane prawo, są w rękach osób sprawujących władzę. Oczekujemy od obecnych i przyszłych władz natychmiastowego podjęcia zdecydowanych działań w zakreślonych obszarach.

Oto lista oczekiwań uczestników II Forum Organizacji Prorodzinnych:

– Wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej!

– Zakaz używania smartfonów w szkołach!

– Stop edukacji włączającej!

– Zakaz tranzycji dzieci i młodzieży!

– Skuteczne przeciwdziałanie seksualizacji!

– Zakaz permisywnej edukacji seksualnej promowanej przez EU, WHO!

– Delegalizacja pornografii!

– Ochrona praw rodziców do wychowania dzieci!

– Zakaz, jak w innych państwach UE, szczepienia dzieci eksperymentalnymi niebezpiecznymi preparatami i szczepionkami!

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Organizacji Prorodzinnych do aktywności w życiu publicznym: na terenie szkół – w Trójkach Klasowych i Radach Rodziców, na terenie miejscowości – w strukturach kontroli lokalnej władzy, w organizacjach i mediach społecznościowych.

Apelujemy do wyborców o zainteresowanie poglądami kandydatów na przyszłych posłów i działaczy samorządowych w nadchodzących wyborach 2023-2024. Wasze poparcie określonych ugrupowań partyjnych i kandydatów powinno zależeć od jasnych deklaracji w powyższych kwestiach.

To my decydujemy o przyszłości naszych dzieci i rodzin!

Uczestnicy II Forum Organizacji Prorodzinnych

Warszawa 29.07.2023

 

Lista podpisów pod Odezwą Uczestników II Forum Organizacji Prorodzinnych w Warszawie w dn. 29.07.2023

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Fundacja Pro Prawo Do Życia

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Ruch Ochrony Szkoły

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk

Rada ds. Młodzieży Edukacji i Rodziny

Stop Seksualizacji Naszych Dzieci – Warszawa

Inicjatywa Zjednoczeni 2022

Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności

Partia Polska Jest Jedna

Ruch Naprawy Polski

Towarzystwo Wiedzy Społecznej

Grupa Inicjatywna Baranówko

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

Fundacja im. Nikoli Tesli

PIAST- Jedność Myśli Europejskiej Narodów i Świata

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *