Dziękujemy za udział i pomoc w przygotowaniu Konferencji

Szanowni Państwo,
bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim za pomoc w organizacji dzisiejszej Konferencji. Dziękujemy prelegentom, słuchaczom online oraz osobom z Sali, które włączyły się w dyskusje w trakcie Debaty.
Szczególne podziękowania przekazujemy przedstawicielom Stowarzyszenia WIR za transmisję LIVE z wydarzenia, przygotowanie nagrań z prelegentami i pilnowanie, aby wszystko przebiegało bez zakłóceń.
Dziękujemy również za wsparcie jakie otrzymaliśmy od kancelarii Adwokackiej Mec. Jerzego Kwaśniewskiego dzięki której zostaną przygotowane relacje video z Konferencji.
Nad przebiegiem i prowadzeniem Konferencji, przygotowaniem sali czuwała pani Zdzisława Piasecka, której bardzo dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.

Rozmowy toczone zarówno w czasie Konferencji jak i podczas przerw wskazały, iż podjęty temat Edukacji Włączającej jest bardzo aktualny i konieczne jest informowanie społeczeństwa o zagrożeniach z nią związanych.

Dlatego też do Ministerstwa Edukacji skierowany został Apel żądający zaprzestania wprowadzania do polskich szkół Edukacji Włączającej.

Wszystkich uczestników przemawiających w debacie oraz chętne osoby prosimy o kontakt na adres ROS: kontakt@ruchochronyszkoly.pl w celu dalszej współpracy.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *