OŚWIADCZENIE ROS podczas konferencji prasowej

  POBIERZ OŚWIADCZENIE ROS  TUTAJ   Oświadczenie Ruchu Ochrony Szkoły    Ruch Ochrony Szkoły jako społeczna inicjatywa, skupiająca szerokie środowisko rodziców, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, prawników i lekarzy, zwołała Konferencję prasową  na temat: "Ideologia włączająca niszczy polską oświatę"…

Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu projektu „Edukacja dla wszystkich”

Stanowisko Rady Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  z dnia 22 lutego 2023 r. ws. edukacji włączającej - dokładne brzmienie stanowiska upublicznionego 22 lutego. Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu…

Szaleństwo oceniania kształtującego- na przykładzie lektury “Chłopcy z Placu Broni”

Witam Państwa. Przedstawiam przyszłość edukacji włączającej. Materiał, który poniżej załączam tłumaczy powody obniżającego się poziomu wiedzy szkolnej, umiejętności językowych oraz poziomu intelektualnego uczniów. Oto, w jaki sposób postępowcy traktują literaturę. Klasa V SP, podsumowanie lektury "Chłopcy…