Podziękowanie dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

 

Kraków, 01.06.2023

Małopolski Kurator Oświaty                                                                              
Szanowna Pani Barbara Nowak
Ul. Szlak 73
31-153 Kraków

Podziękowanie

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla Pani Kurator za życzliwe przyjęcie w
siedzibie kuratorium 31 maja br. grona przedstawicieli oddolnych, niezależnych
organizacji obywatelskich, które w centrum swoich zainteresowań i działań
umieściły kwestie dotyczące edukacji i ochrony uczniów przed współczesnymi
zagrożeniami. Znalazły się wśród nich: Ruch Ochrony Szkoły skupiający wiele
organizacji, m.in. obecne podczas rozmowy: Fundację Polskie Veto,
Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Związek Zawodowy Wolność i Godność,
Fundację Nowe Spektrum, oraz Stowarzyszenie Pracowników Oświaty
„Nauczyciele dla Wolności” i Watahy Głosu Obywatelskiego.

Bezpośrednią przyczyną naszej obecności pod krakowskim kuratorium była
prowadzona obecnie przez Ruch Ochrony Szkoły kampania społeczna
informująca nauczycieli i rodziców o wysokim stopniu szkodliwości edukacji
włączającej – projektu wdrażanego w polskim systemie oświaty. Zagadnieniom
tym poświęciliśmy osobne pisma złożone w dniu wczorajszym w Kuratorium w
nadziei, iż zawarte tam krytyczne uwagi zostaną poważnie wzięte pod uwagę
przez władze oświatowe.

Nasze spontaniczne spotkanie po zakończonej pikiecie świadczy dowodnie, iż
Pani Kurator nie stroni od dyskusji, prowadzi współpracę z rodzicami i
nauczycielami, a także, że zawsze jest gotowa do otwartej, szczerej debaty ze
swoimi adwersarzami.

Dziękujemy Pani Kurator za merytoryczną rozmowę oraz za to, że trafnie
rozpoznaje Pani przyczyny problemów w dzisiejszej edukacji. W zatroskaniu o
dobro narodowe, jakim jest kształcenie przyszłych pokoleń, skutecznie
odnajduje Pani antidotum i chroni szkoły przed fałszywą edukacją seksualną,
sprzeciwia się nauczaniu zdalnemu oraz neomarksistowskiemu projektowi
pseudo-edukacji włączającej, finansowanemu z funduszy Unii Europejskiej.

Objęcie przez Małopolską Kurator Oświaty patronatem w listopadzie 2022 r.
konferencji naukowej pod tytułem „Ideologia inkluzji w realiach szkolnych” na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie świadczy o dociekliwości i odwadze
w rozstrzyganiu trudnych kwestii. Wysoko cenimy, iż Pani Kurator sięga do
naukowych źródeł, aby wzmocnić konstruowaną przez siebie argumentację. Ma
to szczególne znaczenie w kwestiach tak drażliwych, jak wykorzystywanie dzieci
niepełnosprawnych i ich cierpienia do forsowania ideologicznych projektów
dążących do destrukcji całego systemu oświaty oraz do zniweczenia osiągnięć
specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki.

Obserwujemy, iż stale poszerza się grono sympatyków Małopolskiej Kurator
Oświaty, dostrzegających słuszność rezolutnych decyzji opartych nie o
ideologicznie zabarwione pojęcia i medialną propagandę, ale o rzetelne analizy,
badania naukowe i – co ogromnie istotne – o żywy kontakt z uczniami,
rodzicami i nauczycielami oraz oddolnymi organizacjami społecznymi.
Życzylibyśmy wszystkim polskim uczniom, aby wypracowane przez Panią
Kurator, niezwykle skuteczne, metody działania były wzorem pracy Kuratorów
na terenie całego kraju.

Nosimy w naszych sercach wdzięczność dla niezłomnej postawy Pani Kurator,
która nie zważając na kierowany często pod Jej adresem i podsycany przez
media hejt i zniewagi, odważnie głosi prawdę i zawsze staje po stronie dobra
uczniów. Szczególny nasz szacunek budzi to, iż jedyną motywacją działań Pani
Kurator jest obrona polskiej racji stanu, jaką niewątpliwie jest rzetelna edukacja
i wychowanie przyszłych pokoleń Polaków.

Wyrażamy głębokie przekonanie, iż właśnie tak rozumiana – bezkompromisowa
i oddana – służba wobec podopiecznych, ich nauczycieli i rodziców w
najwyższym stopniu przyczynia się do umacniania tożsamości i suwerenności
Państwa i Narodu Polskiego.

W imieniu Sygnatariuszy Ruchu Ochrony Szkoły

Koordynatorzy:
Magdalena Czarnik – Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci
Magdalena Chmielewska – Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk
Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

Pełen tekst podziękowania kliknij TUTAJ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *