Rodzicu, bądź czujny i aktywny! Zaangażuj się w życie szkoły!

 ZŁÓŻ RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w sekretariacie szkoły!

http://odpowiedzialnygdansk.pl/wp-content/uploads/rodzice/oswiadczenie_w_sprawie_zajec_wzor_n.pdf

Zaangażuj się w działalność Trójki Klasowej i Rady Szkoły. Zgłoś swoją kandydaturę na Przewodniczącego Rady Szkoły – zyskasz realny wpływ na to, co dzieje się w szkole w nadchodzącym roku.

Przeczytaj- wydrukuj-rozpowszechnij: 

https://ruchochronyszkoly.pl/materialy-do-pobrania/dla-rodzica/

Zbadaj organizację, która chce działać w szkole Twojego dziecka!

OSTRZEGAMY! Zajęcia deprawujące dzieci określane są zazwyczaj jako „szkolenia” czy „warsztaty” z:

 • edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej
 • uczenia tolerancji
 • przeciwdziałania wykluczeniu, przemocy
 • działań na rzecz równego traktowania
 • edukacji na rzecz praw człowieka
 • edukacji zrównoważonego rozwoju
 • edukacji zdrowotnej
 • TUS – treningu umiejętności społecznych.

 

SPRAWDŹ, jaka organizacja chce wejść do szkoły Twojego dziecka:

 • dokładnie zapisz jej nazwę
 • zbadaj stronę www organizacji:
 • co zawarła w swoim statucie
 • przed kogo jest finansowana
 • jakie działania podjęła w poprzednich latach
 • jakie organizacje poleca i z jakimi jest zaprzyjaźniona.

 

W razie ZASTRZEŻEŃ, co do intencji lub kompetencji tej organizacji, pilnie złóż protest w szkole – do dyrekcji i do Rady Rodziców [poradnik Rada Rodziców ] , oraz do Kuratorium.

Możesz także następnie zwrócić się o pomoc do Instytutu Ordo Iuris:
https://chronmydzieci.info
Instytut zapewnia rodzicom anonimowość i bierze na siebie cały trud tej kampanii!
Dyrekcja szkoły nie dowie się, który z rodziców wskazał ich placówkę – wniosek wpływa od Ordo Iuris.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *