APEL do władz! O koalicji ponad 70 organizacji, które zawiązały Ruch na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły oraz naszej NADZIEI z tym związanej, mówiła w Warszawie Agnieszka Pawlik-Rogulska

APEL do władz odczytany został pod sejmem w trakcie Marszu w Warszawie 16 czerwca

My, kapłani, osoby zakonne, rodziny i osoby samotne, uczestnicy warszawskiego Marszu dla Życia i Rodziny,

My, członkowie wielu stowarzyszeń, bractw, ruchów i wspólnot dziś stajemy zjednoczeni dla życia, rodziny i Ojczyzny,

w jedności z uczestnikami Marszów dla Życia i Rodziny w innych miastach całej Polski i wszystkimi Polakami dobrej woli:

  • sprzeciwiamy się zamachowi na życie dzieci nienarodzonych i żądamy zaniechania dalszych prac nad projektami aborcyjnymi

Politycy, czy słyszycie, brońcie rodzin, brońcie życie!

  • nie zgadzamy się na próby zmniejszenia roli rodziny poprzez ustawę o tzw. związkach partnerskich, co – jak pokazuje doświadczenie innych państw – prowadzi do zrównania par osób tej samej płci z małżeństwami i do umożliwienia im adopcji dzieci

Politycy, czy słyszycie, brońcie rodzin, brońcie życie!

  • sprzeciwiamy się projektom karania za tzw. „mowę nienawiści” – będziemy zawsze mówić prawdę o tym, że małżeństwo to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny oraz o szkodliwości ideologii gender dla młodzieży

Politycy, czy słyszycie, brońcie rodzin, brońcie życie!

  • sprzeciwiamy się zmianom w programach szkolnych, chcemy szkoły wolnej od ideologizacji i demoralizacji, ale wychowującej w duchu patriotycznym osadzonym w polskiej tradycji i kulturze, 

Politycy, czy słyszycie, brońcie rodzin, brońcie życie!

  • sprzeciwiamy się walce z chrześcijańskim dziedzictwem naszego narodu i z wolnością wyznania warszawskich urzędników: żądamy powrotu krzyży na ściany warszawskich urzędów! 

Politycy, czy słyszycie, brońcie rodzin, brońcie życie!

Naszą walkę w tych sprawach powierzamy Matce Najświętszej, Królowej Polski. Ją prosimy o wsparcie dla naszej Ojczyzny i wszystkich, którzy bronią jej praw!

——————————————-

O koalicji ponad 70 organizacji, które zawiązały się jako Ruch na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły oraz naszej NADZIEI z tym związanej, mówiła w Warszawie Agnieszka Pawlik-Rogulska, przedstawiciel Stowarzyszenia  Nauczycieli i Pracowników Oświaty “Nauczyciele dla Wolności”. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu przemówienia oraz  wypowiedzi pozostałych mówców.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *