Ordo Iuris: Pomóż nam ocalić dzieci przed seksualizacją …

  Po Stowarzyszeniu Rodzice Chronią Dzieci https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/oswiadczenie-stowarzyszenia-rodzice-chronia-dzieci-w-zwiazku-z-projektem-poprawek-do-ustawy-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe-dz-u-z-2023-r-poz-900-chronmy-dzieci-wspierajmy-ro/ kolejny Sygnatariusz Ruchu Ochrony Szkoły - Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris - zgłasza istotne uwagi do projektu ustawy „Chrońmy Dzieci. Wspierajmy rodziców”.   Wiemy jak chronić…

Oświadczenie Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci w związku z projektem poprawek do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”

Oświadczenie Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci w związku z projektem poprawek do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” W związku z projektem zmian…

Zapraszamy do drukowania ulotek informacyjnych i ROZDAWANIA Polakom

Nowa, bardzo udana wersja ulotki #StopEdukacjaWłączająca utworzona przez STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY NAUCZYCIELE DLA WOLNOŚCI. Zapraszamy do samodzielnego drukowania i rozprowadzania szczególnie wśród Rodziców. Wersja do wydruku POBIERZ