Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu projektu „Edukacja dla wszystkich”

Stanowisko Rady Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  z dnia 22 lutego 2023 r. ws. edukacji włączającej - dokładne brzmienie stanowiska upublicznionego 22 lutego. Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu…

Szaleństwo oceniania kształtującego- na przykładzie lektury “Chłopcy z Placu Broni”

Witam Państwa. Przedstawiam przyszłość edukacji włączającej. Materiał, który poniżej załączam tłumaczy powody obniżającego się poziomu wiedzy szkolnej, umiejętności językowych oraz poziomu intelektualnego uczniów. Oto, w jaki sposób postępowcy traktują literaturę. Klasa V SP, podsumowanie lektury "Chłopcy…

Bardzo krytycznie o edukacji włączającej – Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Motto: „Nauczyciel jest już niańką, pielęgniarką, a ma przecież zajmować się edukacją dziecka".... [słowa R.Proksy] Realizowany w polskich szkołach projekt „Edukacja dla wszystkich” wywołał protest Solidarności i został uznany za szkodliwy zarówno dla uczniów, jak i…