Ruch Ochrony Szkoły udostępnia materiały dla Rodziców oprac. przez Ordo Iuris, do kolportażu i popularyzacji, szczególnie na początku roku szkolnego.

W załącznikach na infografikach jest zawarta:

  • informacja o prawach rodziców
  • zachęta do aktywności w Trójkach klasowych i Radach Rodziców
  • wskazówka co do składania oświadczeń wychowawczych, dzięki którym nasze dzieci mogą zostać zabezpieczone przed demoralizacją i seksualizacją przez zewnętrzne podmioty na terenie szkoły

Zachęcamy Rodziców do monitorowania zapisów Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły – który musi być zatwierdzony przez Radę Rodziców – pod kątem np. zapisów antydyskryminacyjnych i równościowych, o tolerancji, przeciwdziałaniu wykluczeniu lub wyłączeniu, etc. Podobne hasła są furtką dla szerzących demoralizację organizacji LGBT i umożliwiają im działalność na terenie szkół w majestacie prawa.
Chrońmy nasze dzieci!
Rodzicu! Bądź aktywny w szkole!


Prawa rodziców w szkole

Konstytucja RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Aby pomóc rodzicom w ich egzekwowaniu, Instytut Ordo Iuris przygotował:

· przewodnik „Prawa rodziców w szkole” (Kliknij aby ściągnąć)

· informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole” (Kliknij aby ściągnąć)

· wzór rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego (Kliknij aby ściągnąć)